Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Nodokļu režīmu optimizācijas projekts individuālai uzņēmējdarbībai
Title in English Tax treatment optimization project for individual entrepreneurship
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Guna Ciemleja
Reviewer Prakt. docente, Mg.oec. Kristīne Gorbunova
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Kristīne Safronova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesore, Dr. oec., Guna Ciemleja Bakalaura darba temats: Nodokļu režīmu optimizācijas projekts individuālai uzņēmējdarbībai Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas un apakšnodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 19 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 37 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti divi pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pamatojoties uz pētījuma rezultātā iegūtajiem secinājumiem, kas apstiprināja autores redzējumu par problēmām ar kurām saskaras nodokļu maksātāji, reģistrējot saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā, autore darbā sniedza priekšlikumus, kas spētu uzlabot situāciju. Gan aptaujāto respondentu, gan autores domas sakrita, ka šobrīd klientiem daudzi iestādes sniegtie pakalpojumi liekas sarežģīti un nesaprotami, tādēļ nepieciešams tos pilnveidot un uzlabot. Jāvienkāršo saimnieciskās darbības reģistrācijas process, jāuzlabo Elektroniskās deklararēšanas sistēmā pieejamie pakalpojumi, kā arī jālemj par informācijas tehnoloģiju izmatošanas plašajām iespējām klientu apkalpošanas centros klātienē. Paplašināt profesiju sarakstu tiem nodokļu maksātājiem, kas nodokļus maksā patentmaksas veidā, vienkāršot patentmakas reģistrācijas procesu. Lemt par nodokļu sloga samazināšanu un obligātu avansa maksājumu atcelšanu vai samazināšanu par 50 % tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas reģistrējušies vispārējā kārtībā – maksā IIN un VSAOI. Valsts ieņēmumu dienestam savā darbībā maksimāli jāatsakās no sarežģītām administratīvām procedūrām un jāsamazina birokrātiju. Atslēgas vārdi: Valsts ieņēmumu dienests, nodokļi, nodokļu slogs, birokrātija, saimnieciskā darbība. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Safronova, K., Ciemleja, G. (2019). Nodokļu režīmu optimizācijas projekts individuālai uzņēmējdarbībai. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, LICUK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 79 lpp.
Keywords Valsts ieņēmumu dienests, nodokļi, nodokļu slogs, birokrātija, saimnieciskā darbība
Keywords in English State Revenue Service, tax, tax burden, bureaucracy, economic activity.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 20.12.2019 16:27:53