Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Koncepcija nodokļu sistēmas ilgtspējības novērtēšanai”
Title in English “The Concept for Assessing Sustainability of the Tax System”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Valentīna Andrējeva, VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes padomniece, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma: „Koncepcija nodokļu sistēmas ilgtspējības novērtēšanai”. Aizvien aktuālāka kļūst informācija par ilgtspējību un ilgtspējīgu attīstību. Nodokļu sistēma ir svarīgs elements, kas raksturo valsts ekonomisko situāciju un stabilitāti, tāpēc ir nepieciešams rūpēties par tās attīstību un pilnveidi, tādejādi ilgtspējīgai attīstībai ir jābūt ievertai, rūpējoties par nodokļu sistēmas pilnveidošanu. Darba mērķis: novērtēt Latvijas nodokļu sistēmas ilgtspējību, balstoties uz 5 galvenajiem ilgtspējības attīstības faktoriem - stratēģija, sabiedrība, tirgus, darbinieki, vide un kā tas tiek ieviests, atspoguļots, raugoties no politikas, izglītības un administrācijas viedokļa. Kā galvenie uzdevumi atzīmējami: apkopot informāciju par nodokļu sistēmu un ēnu ekonomiku Baltijas valstīs; apkopot informāciju par ilgtspējīgo attīstību un ilgtspējas indeksu; izstrādāt matricu nodokļu sistēmas ilgtspējības novērtēšanai un izvirzītajiem ilgtspējības faktoriem noteikt KPI un izmērīt, cik spēcīgi šie faktori tiek realizēti konkrētajās jomās, vērtējot tos skalā no 0 līdz 3. Darba objekts: nodokļu sistēmas ilgtspējīgā attīstība. Darba priekšmeti: nodokļu sistēmas administrēšana, izglītība un politika. Darba struktūra sastāv no trim nodaļām un tā ir atbilstoši veidota izvirzītajam mērķim un uzdevumiem. Pirmajā nodaļā, darba autore aprakstīja nodokļu sistēmu Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un aprakstīja ēnu ekonomikas kopsavilkumu ar statistikas datiem Baltijas valstīs. Otrajā nodaļā, autore aprakstīja ilgtspējīgo attīstību, ilgtspējas indeksu un novērtēja nodokļu sistēmas ilgtspējību pēc izstrādātās koncepcijas (matricas). Trešajā nodaļā, autore novērtēja nodokļu sistēmas ilgtspējības iegūtos praktiskos rezultātus. Darba ietvaros tika izstrādāta matrica, koncepcija nodokļu sistēmas ilgtspējības novērtēšanai. Izstrādātās koncepcijas praktiskais pielietojums ir nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādei turpmākos periodos. Maģistra darbs sastāv no 72 lapām, 4 tabulām un 9 attēliem.
Keywords nodokļu sistēma, ilgtspējība, politika, administrēšana, izglītība
Keywords in English tax system, sustainability, politics, administration, education
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.12.2019 18:55:17