Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Nekustamā īpašuma vērtētāja lomas un atbildības analīze nekustamā īpašuma vērtības noteikšanā
Title in English Analysis of real estate appraiser role and responsibility in real estate value determination
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Stāmure
Reviewer Elza Muraševa
Abstract Bakalaura darba autore: Kristīne Balode; Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Mg. oec. Iveta Stāmure; Bakalaura darba tēma: Nekustamā īpašuma vērtētāja lomas un atbildības analīze nekustamā īpašuma vērtības noteikšanā. Bakalaura daļas pamatdaļas apjoms: 71 lpp., 31 literatūras avoti, 17 attēli, 13 tabulas, 2 formulas, grafiskās daļas apjoms: 16 lpp. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi un darba uzdevumus, bakalaura darba izstrādei autore izmantoja Latvijas Republikas normatīvos aktus, vērtēšanas standartus, mācību un zinātnisko literatūru, kā arī elektroniskās publikācijas. Bakalaura darba izstrādē tika apkopota teorētiskā informācija par nekustamā īpašuma vērtēšanas praksi un nekustamā īpašuma vērtētāja profesijas kvalifikācijas prasībām Latvijā, tika analizēta nekustamā īpašuma tirgus rakstura ietekme uz nekustamā īpašuma vērtēšanas procesu, aprakstīta nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālā atbildība un profesionālās darbības ietekme uz nekustamā īpašuma vērtēšanā iesaistītajām pusēm. Bakalaura darbā tiek veikts īpašuma novērtējums, tā ietvaros tiek pētīts nekustamā īpašuma vērtēšanas process un procedūra, identificētas raksturīgākās problēmas un sarežģījumi, kā arī izdarīti secinājumu par vērtētāja profesijai nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un kompetencēm. Bakalaura darba izstrādes gaitā secināts, ka esošais nekustamā īpašuma vērtētāja profesijas standarts neatbilst Ministru Kabineta prasībām, tam ir nepieciešama aktualizācija un tas ir papildināms ar profesijas uzdevumiem un pienākumiem, tādēļ autore darbā izstrādā profesijas standarta projektu, piedāvājot to papildināt ar izpētes rezultātā noteiktajām vērtētāja profesijai nepieciešamajām prasmēm, zināšanu līmeņiem un kompetences prasībām.
Keywords Nekustamais īpašums, Nekustamā īpašuma vērtētājs, Profesijas standarts
Keywords in English Real estate, Real estate appraiser, Standard of profession
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 13.12.2019 14:33:46