Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Emocionālās inteliģences pielietošana korporatīvo vadītāju efektivitātes un ietekmes spēju novērtēšanai starptautiskajās organizācijās.
Title in English Evaluation of effectiveness and influencing capability of the corporate leaders applying emotional intelligence in international organizations.
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Astra Auziņa-Emsiņa
Reviewer Doc. O.Bogdanova
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba autore Edirimuni Samanthi Silva ir izstrādājusi darbu ar nosaukumu ‘‘Korporatīvo vadītāju, kas izmanto emocionālo inteliģenci starptautiskajās organizācijās, efektivitātes un ietekmējošo spēju novērtēšana’’. Maģistra darba mērķis ir novērtēt starptautisko biznesa organizāciju sniegumu, kas tiek galā ar korporatīvajiem vadītājiem, kuri efektīvi īsteno emocionālā intelekta kompetenču ietekmēšanas spējas un pēta šo uzņēmumu ekonomisko ieguldījumu Latvijas ekonomikas attīstībā, tādējādi veicinot turpmākās ārvalstu tiešās investīcijas valstī. Mūsdienās jebkuras ekonomikas starptautiskā biznesa sektors ieņem galveno vietu, un tā ieguldījums ekonomikā ir milzīgs un nenovērtējams, tāpēc jebkāda veida nolaidība attiecīgajam ekonomikai rada nopietnu kaitējumu. Tāpēc mūsdienu starptautiskā biznesa organizācijas apstākļos korporatīvajiem vadītājiem ir galvenā loma organizācijas mērķu, kā arī ieinteresēto personu cerību sasniegšanā dažādos posmos. Korporatīvie vadītāji, kuri tika galā ar emocionālās inteliģences kompetencēm, kas spēja uzraudzīt savas emocijas un pareizi atpazīt un manipulēt ar citu ieinteresēto pušu emocijām. Pašlaik daudzas starptautiskas biznesa organizācijas ir sapratušas emocionālā intelekta ietekmi un nozīmi darbinieku sniegumā un klientu apmierinātībā, kas galu galā uzlabo organizācijas sniegumu. Tāpēc autore mēģināja novērtēt korporatīvo vadītāju efektivitāti un ietekmējošās spējas, kuri emocionālu intelektu izmanto apzinātā biznesa organizācijā Rīgā, izmantojot noteikto anketu ar 100 respondentiem vadošos amatos. Pētījums atklāja, ka pastāv pozitīvas lineāras attiecības starp korporatīvo vadītāju un starptautisko biznesu emocionālo intelektu un sniegumu, kā arī klientu apmierinātību. Tādējādi šis pētījums sniedz iespaidu uz praksi divās galvenajās jomās, sasniedzot organizatoriskos rādītājus, izmantojot apmierinātus darbiniekus un klientus ar emocionālās inteliģences praksi, un tas savukārt veicina uzņēmējvalsts ilgtspējīgu ekonomisko attīstību kā rentabla starptautiska biznesa vienība. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 88 lappuses. Tajā ir 40 attēli, 12 tabulas un 2 pielikumi uz 10 lappusēm un 97 atsauces avoti un literatūra.
Keywords emocionālā intelligence, ietekmēšanas spēja, starptautiskie biznesi, ārvalstu investīcijas, starptautiski uzņēmumi, korporāciju vadītāji, organizatoriskā darbība, klientu apmierinātība
Keywords in English emotional intelligence, influencing capability, international businesses, foreign investments, multinational companies, corporate leaders, organizational performance, customer satisfaction
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 13.12.2019 12:25:53