Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Starptautisko iepirkumu procesa pilnveidošanas iespējas ražošanas uzņēmumos
Title in English Opportunities for improving international procurement process in manufacturing enterprises
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Valērijs Skribans
Reviewer ,,HansaMatrix” AS Stratēģisko iepirkumu vadītāja D.Junusova
Abstract Maģistra darba autore Elvita Krista Gailīte izstrādāja darbu, kura temats ir “Starptautisko iepirkumu procesa pilnveidošanas iespējas ražošanas uzņēmumos”. Maģistra darba mērķis ir, analizējot starptautiskos iepirkumu procesus ražošanas uzņēmumos, izstrādāt priekšlikumus starptautisko iepirkumu procesa modeļa pilnveidošanai. Pētījuma pirmā daļa ietver starptautisko iepirkumu procesu teorētisko aspektu analīzi, iekļaujot arī iepirkumu funkcijas novērtējumu uzņēmuma struktūrā. Tiek detalizēti analizēts iepirkumu process, tā soļi, veikta iepirkumu kategoriju analīze, kā arī krājumu un piegādātāju attiecību vadības analīze. Otrajā daļā tiek analizēta Eiropas Savienības ķīmiskās ražošanas nozare un pēdējo gadu tendences tajā, apzināti lielākie ķīmiskās ražošnas uzņēmumi globālā līmenī. Šajā nodaļā tiek arī analizēts netiešo materiālu grupas iepirkumu stāvoklis ražošanas uzņēmumos, analizētas iepirkumu grupas tendences, kā arī noteiktas nepilnības un izaicinājumu šo iepirkumu veikšanā. Maģistra darba trešajā jeb pētnieciskajā daļā autore veic ražošanas grupas darbības novērtējumu un analizē netiešo materiālu grupas iepirkumu procesu ražošanas grupā, nosaka nepilnības un problēmas tajā. Tālākai pētījuma izstrādei, autore analizē anketēšanas gaitā iegūtos rezultātus, lai noskaidrotu galveno iepirkumu procesa faktoru ietekmi uz pašu procesa īstenošanu un noteiktu pilnveidošanas iespējas. Balstoties uz anketēšanā iegūtajiem rezultātiem un teorijas analīzi, tiek piedāvāts autores izstrādāts iepirkumu procesa modelis un soļi tā ieviešanai. Nodaļas noslēgumā autore saskatītās nepilnības, to potenciālos risinājumus un jauna iepirkumu procesa modeļa nepieciešamību pārbauda ar ekspertu interviju palīdzību. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 105 lappuses. Tajā ir iekļauti 28 attēli, 15 tabulas, 1 formula un 12 pielikumi uz 53 lpp. Darbā izmantotas 73 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības
Keywords starptautiskie iepirkumui, iepirkumu process, ražošanas uzņēmumi
Keywords in English international procurement, procurement process, manufacturing enterprises
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 13.12.2019 08:05:14