Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language ,,Loģistikas procesu pilnveidošana graudu tirdzniecības uzņēmumos''
Title in English ,,Improvement of logistics processes in grain trading companies"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Alla Starčenko
Reviewer Krista Buša
Abstract Bakalaura darba autors – Kristaps Rijkuris, Bakalaura tēma - Loģistikas procesu pilnveidošana graudu tirdzniecības uzņēmumos. Zinātniskā vadītāja: Mg.oec.Alla Starčenko. Darbs sastāv no anotācijām latviešu un angļu valodās, ievada, 3 daļām, secinājumiem, priekšlikumiem, literatūras saraksta, pielikumiem. Ievadā autors izklāstījis savu nostāju un uzskatus par loģistiku - ceļu, pa kuru, katru attiecīgo preču grupu var nogādāt pie patērētājiem. Par Bakalaura darba mērķi autors izvirzījis – izstrādāt priekšlikumus loģistikas procesu pilnveidošanas graudu tirdzniecības uzņēmumos. Pirmajā daļā tiek analizēta loģistikas nozīme lauksaimniecības nozarē tās nozīme un procesi, piegādes ķēde graudu tirdzniecībā, kā arī tirgus ietekmējošie faktori. Darba otrajā daļā tiek analizēti graudu tirzniecības uzņēmumi to transporta izmaksas līdz graudu pieņemšanas punktam un gala patērātājam, kā arī to nepilnības.. Darba trešajā daļā autors apskata iespējamās loģistikas procesu pilnveidošanas iespējas graudu tirdzniecības uzņēmumiem. Darba nobeigumā apkopoti secinājumi un sniegti priekšlikumi loģistikas procesu pilnveidošanai graudu tirdzniecības uzņēmumos Bakalaura darba apjoms – 63 lpp. Darbā izmantotas 11 tabulas un 16 attēli, 1 formula, Teorētiskās informācijas iegūšanai izmantoti 41 literatūras avoti.
Keywords Kravu pārvadājumi, graudu tirdzniecības nozare, digitālās platformas
Keywords in English Cargo transportation, Grain trading companies, digital platforms
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 12.12.2019 21:38:26