Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Starptautiskās pieredzes piemērošanas novērtēšana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Latvijas savstarpējo aizdevumu tirgus uzņēmumos
Title in English Evaluation of international experience application for improvement of the Latvian peer-to-peer business environment
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Astra Auziņa-Emsiņa
Reviewer Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projektu vadītāja, Mg.oec. Rita Elste-Tomsone
Abstract Maģistra darba autore Viktorija Ivanova izstrādāja darbu, kura temats ir “Starptautiskās pieredzes piemērošanas novērtēšana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Latvijas savstarpējo aizdevumu tirgus uzņēmumos”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt Latvijas savstarpējo aizdevumu tirgus uzņēmējdarbības vides īstenošanas instrumentu un tam atbilstošu veicamo pasākumu modeli uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, analizējot starptautisko pieredzi un Latvijas savstarpējo aizdevumu tirgus uzņēmējdarbības vides ietekmējošos faktorus. Maģistra darba pirmajā daļā tiek apskatīts savstarpējo aizdevumu jēdziens un tā būtība, savstarpējo aizdevumu galvenie tirgus dalībnieki un pakalpojumi, savstarpējo aizdevumu jēdziena starptautiskā izpratne un uzņēmējdarbības vide savstarpējo aizdevumu tirgū. Maģistra darba otrajā daļā tiek analizēts Latvijas un Eiropas savstarpējo aizdevumu tirgus, labās prakses piemēri, Latvijas un Eiropas savstarpējo aizdevumu tirgus uzņēmējdarbības vidi ietekmējošais tiesiskais regulējums, Latvijas savstarpējo aizdevumu tirgus uzņēmējdarbības vides raksturojums, veiktas nozares pārstāvju un finanšu nozares ekspertu intervijas un veikta SVID analīze. Maģistra darba trešajā daļā, balstoties uz starptautisko labo praksi, tiek piedāvāti iespējamie risinājumi Latvijas savstarpējo aizdevumu tirgus uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai, piedāvājot risinājumus tirgus ietekmējošo risku mazināšanai un starptautiskās konkurences veicināšanai. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 86 lappuses. Tajā ir iekļauts 30 attēli, 8 tabulas un 8 pielikumi uz 21 lpp. Darbā izmantotas 55 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords savstarpējie aizdevumi, finanses, uzņēmējdarbības vide, finanšu tehnoloģijas, platformas
Keywords in English peer-to-peer lending, finances, business environment, finacial technologies, platforms
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 11.12.2019 16:32:35