Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts
Title in English Project on Customer Attraction at Service Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Docents (prakt.), Mg.oec. Uldis Kamols
Abstract Bakalaura darba autors: Olga Sisjuka Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: dr. oec Ieva Andersone Bakalaura darba temats: “Pakalpojumu uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts” Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 15 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 53 avoti, 50 avoti latviešu, 2 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba mērķis ir apkopot un izvērtēt klientu piesaistīšanas iespējas SIA „EiroVest” uzņēmumam. Lai īstenotu izvirzīto mērķi darba analītiskajā daļā ir izvērtēti uzņēmuma darbības ietekmējošie faktori, veikta SVID un uzņēmuma finanšu analīze. Aprēķinu daļā ir aplūkotas uzņēmuma ieņēmumu klasifikācijas un analīzes metodes, ir veikta SIA “EiroVest” finanšu analīze un reklāmas izmaksu apkopojums. Pētījumu daļā ir piedāvātas veicamo mārketinga aktivitāšu apraksts, ieteikumi uzņēmuma mājas lapas un klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Sisjuka, O., Andersone, I. (2019). Pakalpojumu uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 65 lpp
Keywords pakalpojumu uzṇēmums, klienti, piesaistīśana
Keywords in English service company, customer, attraction
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 10.12.2019 12:00:19