Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Vieglatlētikas manēžu integrācija pilsētvidē: daudzfunkcionāls sporta centrs Torņakalnā, Rīgā
Title in English Integration of Athletic Arenas in Urban Environment: Multifunctional Sport Centre in Torņakalns, Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Guntis Grabovskis
Reviewer Prakt.doc. A. Lapiņš
Abstract Pēdējos gados pieaugusi sporta popularitāte, kas veicina intensīvu sporta būvju renovāciju, rekonstrukciju un jaunu būvju projektēšanu un celtniecību. Rīgā vieglatlētikas treniņa iespējas ziemas laikā ir tikai Rīgas Nacionālajā sporta manēžā. Augošā pieprasījuma dēļ ir nepieciešama jauna vieglatlētikas manēža, kas nodrošinātu nacionāla un starptautiska līmeņa sacensību norisi galvaspilsētā. Daugavas stadiona attīstības plānā sākotnēji bija paredzēta atsevišķa vieglatlētikas manēža, bet grozījumu rezultātā tā plānota kā daudzfunkcionāla vieglatlētikas manēža. Maģistra darba mērķis ir sistematizēt plānošanas un projektēšanas principus dažādu sporta veidu apvienošanai daudzfunkcionālā sporta būvē. Mērķa sasniegšanai ir nepieciešams apkopot un analizēt literatūras avotus, intervēt sporta manēžu vadības pārstāvjus un veikt socioloģisko aptauju, kā arī analizētas vieglatlētikas manēžas Latvijā, Eiropā un Ziemeļamerikā. Maģistra darbs sastāv no četrām daļā. Pētījuma pirmajā daļā atspoguļota informācija par sporta būtību, attīstības vēsturi, sportošanas paradumiem un sporta politiku reglamentējošiem dokumentiem, kas virza sporta attīstību. Otrajā daļā apkopota informācija par sporta infrastruktūru veidiem, to ietekmējošiem rādītājiem un daudzfunkcionālu sporta būvju iespējām un attīstību. Trešajā daļā apkopota informācija par sporta infrastruktūras situāciju Latvijā un analizēts daudzfunkcionālas vieglatlētikas manēžas potenciāls Daugavas stadiona kompleksā. Ceturtajā daļā pēc vairākiem kritērijiem analizētas vieglatlētikas manēžas un daudzfunkcionālas vieglatlētikas manēžas Latvijā, Eiropā un Ziemeļamerikā. Pētījuma rezultātā secināts, ka jaunas un efektīvas sporta infrastruktūras radīšanai nepieciešama iepriekšēja analīze un biznesa plāna veidošana. Rīgā ziemas sezonas laikā izjūtams vieglatlētikas un citas infrastruktūras trūkums. Daudzfunkcionālas sporta infrastruktūra gadījumā nepieciešams nodrošināt situācijai atbilstošu risinājumu un neatkarīgas dažādu sporta veidu pastāvēšanas iespējas, neietekmējot citu sporta veidu norisi. Maģistra darbs sastāv no 137 lpp., 89 attēliem, 10 tabulām un 10 pielikumiem. Darbā izmantoti 170 informācijas avoti.
Keywords sports, daudzfunkcionāla sporta būve, sporta infrastruktūra
Keywords in English sport, multifunctional sport facility, sport infrastructure
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 09.12.2019 00:25:21