Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Vecpilsētu dzīvojamās apbūves reģenerācija: Daudzfunkcionāla ēka Vecrīgā
Title in English Regeneration of Residential Development in Historical Cities: Mixed-use Building in Riga Old Town
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Sandra Levāne
Reviewer Arh. G. Princis
Abstract Maģistra darba “Vecpilsētu dzīvojamās apbūves reģenerācija” autore is Sabīne Krēgere. Maģistra darba mērķis Pētījuma mērķis ir rast pamatnostādnes, kādi pilsētvides attīstības pasākumi ir veicami, lai īstenotu vēsturisko pilsētu kodolu un to dzīvojamās apbūves reģenerāciju. Mērķa saniegšanai tika izvirzīti sekokoši uzdevumi: 1) izpētīt vēsturisko pilsētu kodolu attīstības scenārijus 19./20./21.gs. 2) izpētīt kādēļ ir nepieciešama vecpilsētu reģenerācija. 3) izpētīt vēsturisko centru reģenerācijas metodes, apkopojot informāciju par piemēriem; 4) analīzēt Vecrīgas reģenerācijas projektu 1983; 5) analizēt esošo Vecrīgas apbūves funkcionālo struktūru; 6) sniegt priekšlikumus kā reģenerēt dzīvojamo apbūvi, īpaši Vecrīgā, un argumentēt to nepieciešamību. Pētījumā tika pielietota sekojoša metode: analītiskā metode - literatūras avotu, interneta resursu un Rīgas pašvaldības normatīvu un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu analīze. Maģistra darbu veido: ievads, trīs galvenās nodaļas un secinājumi. Galvenjās nodaļās aprakstīts: 1. nodaļā tiek izpētīta secīga vēsturiskā pilsētu kodola attīstība. 2. nodaļā tiek aprakstīts, kādēļ ir nepieciešama vecpilsētu reģenerācija un apkopoti piemēri un metodes kā to īstenot. 3.nodaļā tiek analizētas Vecrīgas attīstības tendences un Vecrīgas dzīvojamās apbūves reģenerācijas iespējas. Pētījumā tiek secināts, ka pēdējo divu gadsimtu laikā vēsturiskie pilsētu kodoli ir zaudējuši to iedzīvotājus, tādēļ ir jāveic vēsturiko pilsētu kodolu reģenerācija, kurai var izmantot kompaktas pilsētas modeli. Pārdomāta tūrisma sektora īstenošana, neapdraud vēsturisko pilsētu kodola iedzīvotāju sarukšanu un nerada draudus kultūras mantojumam. Vidulaiku apbūves struktūra ir jāpapaildina ar laikmetīgo apbūvi un tās reģenerācijā jāintegrē arī sociālekonomiskie aspekti. Dzīvojamās apbūves reģenerācija rada potenciālu arī citu funkciju attīstībai. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 84 lappuses, ieskaitot 28 attēlus un 2 tabulas, 1 pielikums. Darbam ir 80 informācijas avotu.
Keywords vecpilsētas, reģenerācija, dzīvojamā apbūve, Vecrīga
Keywords in English historical core, regeneration, residential buildings, Old Riga
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 08.12.2019 23:47:33