Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Lielmēroga dzīvojamo rajonu revitalizācija: ilgtspējīgais rajons “Grīva” Rīgā
Title in English Revitalization of the Large Housing Estates: the Sustainable Estate “Grīva” in Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Sandra Treija
Reviewer Arh. M. Putrāms
Abstract Modernisma ideju virzītie un vispārīgā mājokļu deficītā dēļ radītie vidējas un augstas apbūves lielmēroga dzīvojamie rajoni, kas tika būvēti laika posmā no II pasaules kara līdz 1990. gadu sākumam, ir sastopami gandrīz visās Eiropas valstīs. 20. gadsimta vidū uz šiem mājokļiem tika liktas lielas cerības – plānotāji solīja nākotnes mājokli, kurš ievērojami uzlabos dzīves kvalitāti lielai iedzīvotāju daļai. Mājokļu būvniecība tika finansiāli atbalstīta no valsts budžeta. Salīdzinoši nelielā laika posmā tika uzbūvēts daudz jaunu mājokļu. Dažādās valstīs attīstījās citādāka situācija saistībā ar lielmēroga dzīvojamajiem rajoniem – dažās valstīs telpiskās, sociālās un ekonomiskās problēmas jau varēja sākt novērot nākamajā desmitgadē pēc lielmēroga rajonu celtniecības pabeigšanas, turpretī dažās valstīs lielmēroga dzīvojamajos rajonos ir salīdzinoši labs sociālais klimats. Šajā pētnieciskajā darbā veidota lielmēroga dzīvojamo rajonu attīstības ģenēzes analīze Eiropas un Latvijas kontekstā, laika posmā no II pasaules kara beigām līdz 1990. gadam. Izmantojot literatūras, pētījumu analīzi un apsekojumu dabā tika noteiktas galvenās problēmas, kas skar lielmēroga dzīvojamos rajonus un izvirzītas galvenās problēmu kopas. Balstoties uz šīm problēmu kopām tika atrasti piemēroti revitalizācijas paņēmieni, ko iespējams izmantot lielmēroga dzīvojamā rajona revitalizācijai Rīgā. Galvenie pētījuma rezultāti ir: (i) galvenās problēmas, kas skar lielmēroga dzīvojamos rajonus ir ārtelpas neefektīvā izmantošana; monotona arhitektūra, kas nav pievilcīga sabiedrības acīs; rajonu vispārējā novecošana; zemā reputācija un degradācijas draudi (ii) galvenie revitalizācijas paņēmieni ir brīvo teritoriju efektīva izmantošana; ēku revitalizācija risinot ēkas monotonitātes problēmas un neatbilstību mūsdienu dzīves kvalitātes prasībām.
Keywords lielmēroga dzīvojamie rajoni; revitalizācija; brīvās, zaļās teritorijas; brīvais plānojums
Keywords in English large scale housing estate; renewal; free, green territories; free planning
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 08.12.2019 23:37:30