Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Pēckara industriālo teritoriju revitalizācija: Multifunkcionāla ēka Līvānu stikla fabrikas teritorijā
Title in English Revitalization of Post-War Industrial Areas: Multifunctional Building in the Līvāni Glass Factory Area.
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Marts Švēde
Reviewer Arh. I.Bērziņa
Abstract Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultātes studentes, Laura Liepnieces, Maģistra darba tēma ir “Pēckara industriālo teritoriju revitalizācija: Multifunkcionāla ēka Līvānu stikla fabrikas teritorijā”. Maģistra darba mērķis ir analizēt Latvijā saglabājušās Padomju Sociālistiskās Republiku Savienības laika industriālās teritorijas potenciālu mūsdienu pilsētvidē un izstrādāt šo teritoriju revitalizācijas priekšnosacījumus. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs analītiskajām daļām un secinājumiem. Galvenās nodaļas ir: 1. Rūpniecība Latvijā; 2. Padomju perioda rūpnīcu kompleksu analīze; 3. Padomju perioda industriālo teritoriju revitalizācija. Darba rezultātā tika apkopota informācija par pēckara industriālo teritoriju vēsturi Latvijā, tabulas veidā apkopoti dati par padomju perioda lielākajām rūpnieciskajām teritorijām Latvijā, analizēta un pētīta informācija par padomju perioda industriju ietekmi uz vidi un ekoloģiju, pētīta un apkopota informācija par industriālās teritorijas revitalizācijas piemēriem Latvijā un citur pasaulē. Apkopotā un analizētā informācija tika izmantota, lai izvirzītu analītiski pamatotus secinājumus un izveidotu revitalizācijas priekšnoteikumus kvalitatīvai pēckara industriālās teritorijas adaptīvai izmantošanai pilsētvidē. Pētījumā iegūtie secinājumi un pēckara industriālo teritoriju revitalizācijas priekšnoteikumi tika izmantoti studiju diplomprojekta izstrādē. Diplomprojekta konceptā tiek paredzēts attīstīt degradēto Līvānu stikla fabrikas teritoriju. Ir veikta esošās pēckara industriālās teritorijas jaunu funkciju pielāgošana un teritorijas labiekārtošana, veidojot pilsētai nepieciešamās brīvdabas rekreācijas un tūrisma piesaistes objektus. Kā arī, veikta esošas ražošanas ēkas pārbūve par multifunkcionālu publisku ēku ar sporta, kultūras un tirdzniecības funkcijām. Diplomprojekta mērķis ir piesaistīt sabiedrības uzmanību uz pēckara industriālo teritoriju revitalizācijas iespējām pilsētvidē. Maģistra darba apjoms ir 121 lappuse, ieskaitot 39 attēlus, 3 tabulas un 6 pielikumus. Pielikumā aplūkojams studiju diplomprojekta grafiskās daļas samazinātas A3 formāta 3 planšetes. Darba izstrādei tika izmantoti 79 informācijas avoti.
Keywords Pēckara industriālo teritoriju revitalizācija: Multifunkcionāla ēka Līvānu stikla fabrikas teritorijā
Keywords in English Revitalization of Post – war Industrial Areas: Multifunctional Building in the Livani Glass Factory Area
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 08.12.2019 23:31:48