Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Mūsdienīgu ieslodzījuma vietu projektēšanas principi Eiropas pieredzes kontekstā: ieslodzījuma vieta Pierīgā
Title in English Principles of Modern Prison Design in the Context of European Experience: The Prison in Pierīga Area, Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Marts Švēde
Reviewer Arh. A.Jēkabsone
Abstract Maģistra darba "Mūsdienīgu ieslodzījuma vietu projektēšanas principi Eiropas pieredzes kontekstā: ieslodzījuma vieta Pierīgā" autors ir RTU Arhitektūras fakultātes students Raivis Jānis Mucenieks. Darba mērķis ir apzināt arhitektūras nozīmi mūsdienīgu cietumu projektēšanā, kā arī izpētīt un apkopot mūsdienīgu cietumu projektēšanas principus. Darbs sastāv no 6 nodaļām. Pirmajā nodaļā pētīta ieslodzījuma vietas vēsturiskā attīstība un tipoloģiskā izveide, lai izprastu cietuma kā ēku tipa izcelsmi, ideoloģisko attīstību un saikni ar mūsdienām. Balstoties uz pirmajā nodaļā veikto vēsturisko analīzi, otrajā nodaļā veikta populārāko līdz mūsdienām nonākušo cietumu telpisko struktūru analīze, lai apzinātu to tipoloģiskās iezīmes, plānojumu sniegtās priekšrocības gan administratīvajā pārvaldē, gan cilvēka psihoemocionālas uztveres kontekstā, lai izvērtētu to atbilstību rehabilitācijas vajadzībām. Darba trešajā nodaļā apkopoti un analizēti vides psiholoģijas aspekti, kas vistiešāk iespaido cilvēkus atrodoties ieslodzījumā, lai apzinātu to rehabilitējošo ietekmi un nozīmi ieslodzījuma vietās. Darba ceturtajā nodaļā Latvijas kontekstā veikta ieslodzīto sociālā portreta, esošās sistēmas un infrastruktūras analīze, balstoties uz trešajā nodaļā apkopotajiem faktoriem, lai noskaidrotu šī brīža situāciju un vajadzības, projektējot jaunu, rehabilitācijas vajadzībām atbilstošu cietumu. Darba piektajā nodaļā veikta mūsdienu prasībām atbilstošu Eiropas ieslodzījuma vietu analīze, lai noskaidrotu darbā apkopotās teorētiskās informācijas un rehabilitējošo faktoru efektivitāti reālā praksē. Darba sestajā nodaļā sniegts skaidrojošais apraksts diplomdarbā projektētajai ieslodzījuma vietai Pierīgā. Maģistra darbs sastāv no 6 nodaļām, 133 lappusēm, tajā izmantotas 42 ilustrācijas un ir 4 pielikumi. Darba procesā izmantoti 107 informācijas avoti.
Keywords mūsdienīgas ieslodzījuma vietas, cietums,
Keywords in English modern prison design
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 08.12.2019 22:14:32