Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Diferencētā neapliekamā minimuma aprēķinu metodikas izmaiņu projekts
Title in English Project on Changes in methodology for Calculating Differentiated Non-taxable Minimum
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Guna Ciemleja
Reviewer Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vecākā referente Mg.oec. Karina Marinska
Abstract Bakalaura darba autors: Arta Puķīte Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesors, Dr.oec. Guna Ciemleja Bakalaura darba temats: Diferencētā neapliekamā minimuma aprēķinu metodikas izmaiņu projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 19 tabulas, 8 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 43 avoti latviešu un 2 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir atrast un izanalizēt vienkāršākas un saprotamākas neapliekamā minimums piemērošanas aprēķina iespējas nodokļu maksātājiem Latvijā, piedāvājot efektīvāku un ērtāku neapliekamā minimuma piemērošanas metodi. Patreizējā diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas aprēķinu metodoloģijas kārtība ir sarežģīta un nodokļu maksātājiem nesaprotama. Viens no diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas metodikas izmaiņu priekšlikumiem ir neapliekamā minimuma noteikšana un piemērošana no un līdz pēc kopējiem ienākumiem gadā. Otrs darba autores ieteikums metodikas izmaiņām būtu neapliekamo minimumu nepiemērot darba vietā, bet tas tiktu noteikts pēc nodokļu maksātāja gada ienākumiem un piemērots tikai pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā, pārmaksas gadījumā to atmaksājot nodokļu maksātājam. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Puķīte, A., Ciemleja, G., Diferencētā neapliekamā minimuma aprēķinu metodikas izmaiņu projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, LICUK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 72 lpp.
Keywords Valsts ieņēmumu dienests, Gada diferencētais neapliekamais minimums
Keywords in English State Revenue Service, Annual differentiated non-taxable minimum
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 06.12.2019 11:02:10