Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka, Rīgā"
Title in English "Multi-storey residental building in Riga"
Department Faculty Of Civil And Mehanical Engineering
Scientific advisor Kaspars Bondars
Reviewer Kaspars Kurtišs
Abstract Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Civilo ēku būvniecības katedrā un tas sastāv no divām galvenajām daļām - pētījums un inženierprojekts. Bakalaura darba ietvaros veikto pētījumu veido analītiskā un aprēķinu daļas, inženierprojektu – apraksta, konstrukciju aprēķinu, darba tehnoloģiju un grafiskā daļas. Diplomdarba tēmas: • Pētījuma daļa – “Pamatu izbūves tehnoloģiju ietekme uz pieguļošo būvju deformācijām” • Inženierprojekts – “Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka Rīgā” Pētījuma daļā apskatīti izplatītāko pāļu tipi, izvirzot piemērotākos tipus blīvas apbūves apstākļiem. Tālāk tiek izanalizēta katra izvēlētā tipa iebūves tehnoloģija un tās ietekme blīvas apbūves teritorijā, atsaucoties uz dažādām pāļu būvniecības firmām un to pieredzi un metodiku. Pētījuma ietvaros veiktais aprēķins izstrādāts aprēķinu programma PLAXIS 2D Introductory, veidojot ar atbalstsienām norobežotu būvbedri blakus esošai ēkai. Rezultātā tika izvērtēta pāļu sienas iebūves dziļuma, pāļu diametra un būvbedres ekskavācijas dziļuma ietekme uz pieguļošās būves deformācijām. Inženierprojekta daļu sastāda daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projekts. Būves pagrabstāva un pirmā stāva konstruktīvās shēmas pamatā ir monolītā dzelzsbetona karkass , kas kombinēts ar monolītajām sienām un pārsegumiem. Pārējie ēkas stāvi veidoti monolītā dzelzsbetona sienu un pārsegumu konstrukcijās. Slodzes no ēkas virszemes konstrukcijas caur pagraba sienām un kolonnām tiek nodotas uz monolītā dzelzsbetona režģogiem un urbtajiem vietas pāļiem. Projekta ietvaros iekļauti gan konstruktīvie, gan arhitektūras un inženiertīklu risinājumi. Aprēķinu sadaļā risināta pārseguma plātnes konstrukcija, monolītā dzelzsbetona rīģelis un kolonna zem tā. Pamatu aprēķinu ietvaros veikts pāļu pamata nestspējas aprēķins. Darba ietvaros izstrādāti risinājumi dažādiem būvdarbu veikšanas posmiem un darba organizācijai. Grafiskajā daļā risināti galvenie arhitektūras un inženiertehniskie risinājumi, kā arī būvdarbu organizēšana dažādiem būvdarbu veidiem. Kopējais darba apjoms ir 172 lappuses, tostarp 73 lappuses pētnieciskajai daļai un 83 lappuses inženierprojekta daļai. Darbā iekļautas 25 tabulas, 62 attēli un 26 informācijas avotu. Grafisko daļu veido 13 A1 formāta rasējumu lapas.
Keywords Dziļie pamati, Deformācijas, Pāļu pamatu izbūves tehnoloģijas
Keywords in English Deep foundation, Adjacent building deformation, Pile technology impact
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 11.06.2019 21:26:44