Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Ūdens temperatūras samazinājuma riski karstā ūdens apgādes sistēmās daudzstāvu ēkās"
Title in English "Risks of water temperature decreasing in hot water supply systems of multi storey buildings"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Tālis Juhna
Reviewer Linda Mežule
Abstract Arņa Kalniņa bakalaura darba ar projekta daļu tēma ir „Ūdens temperatūras samazinājuma riski karstā ūdens apgādes sistēmās daudzstāvu ēkās”. Bakalaura darbs ir par riskiem, kas rodas, samazinoties temperatūrai karstā ūdens apgādes sistēmās, no kuriem vislielākais risks ir Legionella baktēriju savairošanās ūdenī. Šī problēma ir aktuāla, jo aizvien parādās gadījumi, kuros karstā ūdens apgādes sistēmas tiek nepareizi ekspluatētas, samazinot tajās karstā ūdens temperatūru vai izslēdzot karstā ūdens cirkulāciju. Darbs ir izstrādāts, jo nav pētītas situācijas, kurās karstā ūdens cirkulācijas sistēma tiek apstādināta vai tiek samazināta ūdens temperatūra. Pirmajā nodaļā ir raksturoti temperatūras zudumi karstā ūdens apgādes sistēmās un karstā ūdens apgādes sistēmu uzbūve. Otrajā nodaļā ir pētīti riska faktori, kas rodas, samazinoties karstā ūdens temperatūrai. Trešajā nodaļā ir izklāstīti ieteikumi, lai izvairītos no temperatūras samazinājuma radītajiem riskiem karstā ūdens apgādes sistēmās Bakalaura darba projekta daļā ir izstrādāta Latvijas likumdošanai un projektēšanas prasībām atbilstīga karstā ūdens apgādes sistēma daudzstāvu ēkai. Sistēmas izstrādei ir izmantots karstā ūdens apgādes sistēmas parametru aprēķins un populāri lietoti projektēšanas principi. Sistēma ir atveidota rasēšanas programmā, uz tās pamata ir izveidots hidrauliskais aprēķina datormodelis. Ar hidrauliskā modeļa palīdzību tiek pētītas situācijas, kurās notiek ūdens stagnācija, radot temperatūras samazinājumu sistēmā. Darbā tiek noskaidrots, ka Latvijas likumdošanā ir nepietiekamas prasības karstā ūdens apgādes sistēmu izstrādei un ekspluatācijai, un ir izklāstīti priekšlikumi risku mazināšanai. Darba projekta daļas izstrādē tiek secināts, ka karstā ūdens apgādes sistēmā ir svarīgi izmantot balansēšanas vārstus un tos pareizi iestatīt, kā arī ūdens cirkulācijas sistēmai ir jādarbojas bez pārtraukumiem. Lai izstrādātu drošu karstā ūdens apgādes sistēmu, nepietiek tikai ar Latvijas likumdošanas noteikumu ievērošanu, ir nepieciešams izvirzīt papildu prasības. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Tā apjoms ir 72 lapas. Darbs satur 12 attēlus, 5 tabulas, 4 rasējumus, 2 pielikumus un 57 literatūras avotus. Atslēgvārdi: karstā ūdens apgādes sistēma; Legionella; ūdens kvalitāte.
Keywords karstā ūdens apgādes sistēma; Legionella; ūdens kvalitāte
Keywords in English hot water supply system; Legionella; water quality
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 09.06.2019 15:15:47