Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Konstrukciju ietekmes uz vidi novērtēšana izmantojot dzīves cikla analīzi"
Title in English "Environmental impact estimation of structures using Life Cycle Assessment"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Māris Šinka
Reviewer Viktors Mironovs
Abstract Ņemot vērā pieaugošo ilgtspējīgas būvniecības aktualitāti, maģistra darba mērķis ir izpētīt līmētas koksnes un dzelzsbetona karkasu konstrukciju materiālu iegūšanas un ražošanas procesu ietekmi uz vidi, dzīves cikla analīzes (Life cycle assessment – LCA) iespējas un programmas un veikt konkrētu koka un dzelzsbetona karkasa konstrukciju dzīves cikla ietekmes uz vidi analīzi. Darba gaitā tika izpētīti līmētas koksnes un dzelzsbetona sastāvā esošo materiālu ražošanas procesi, enerģijas patēriņš un emisijas, apskatītas polulārākas LCA programmas un to aprēķinu iespējas. Ar programmas AXISVM palīdzību tika aprēķināti abiem karkasiem nepieciešamie materiālu apjomi, abiem karkasiem pieņemot vienādus izejas datus (4 stāvu karkasa konstrukcija, 36x18m plānā). Pieejamajā dzīves cikla analīzes programmā SimaPro, izmantojot CML-IA baseline vides ietekmes novērtēšanas metodi, balstoties uz iegūtajiem nepieciešamajiem materiālu apjomiem, tika veikta karkasu dzīves ciklu analīze. Darba gaitā tika analizēta kopējā karkasa ietekme uz dažādām vides ietekmes kategorijām, veikts karkasu salīdzinājums, kā arī vērtēts karkasos ietilpstošo atsevišķo materiālu ieguldījums kopējā vides slodzē. Darba gaitā tika apskatīti dažādi koka karkasa varianti. Iegūtie rezultāti nav viennozīmīgi, jo ir vides ietekmju kategorijas, kurās līmētas koksnes karkasa, kura līmētās koksnes iegūšanai izmantota urīnvielas-formaldehīda līme, uzražošana līdz gatavam produktam rada mazāku ietekmi uz vidi, bet kopumā, ar betonu stinguma sienām un formaldehīda bāzes līmi, koksnes karkass izrādās videi nedraudzīgāks. Citādāks rezultāts tiek iegūts koksnes līmēšanai izmantojot poliuretāna līmi. Šāds koka karkass uz vidi rada krietni mazāku ietekmi un, salīdzinot ar dzelzsbetona karkasu, ir ilgtspējīgāks variants. Maģistra darba saturs: 87 lpp., 53 attēli, 5 tabulas un 43 izmantotās literatūras avoti.
Keywords Dzīves cikla analīze, līmēta koksne, dzelzsbetons, SimaPro
Keywords in English Life cycle assessment, glued timber, reinforced concrete, SimaPro
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 07.06.2019 21:23:40