Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba vides riski, veicot darbus augstumā un to samazināšanas pasākumi būvniecības jomā
Title in English Work Environment Risks Working at Height and their Reduction in Construction Industry
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Tērauda
Reviewer Evita Biezmane, darba aizsardzības vec.speciālists, Mg.darba aizsardzība, Mg.sc.ing.
Abstract Vasiļjevs M. Darba vides riski, veicot darbus augstumā un to samazināšanas pasākumi būvniecības sfērā: Maģistra Darbs / M.Vasiļjevs, J.Ieviņš. – Rīga : RTU IEVF Darba un civilās aizsardzības institūts , maģistra profesionālās studijas programma „Darba aizsardzība”, 2019. – 84 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 36 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu un 16 angļu valodā. Darbam pievienoti trīs pielikumi. Darba mērķis ir samazināt darba vides risku līmeni darbam augstumā būvniecības sfērā un samazināt pārkāpumu skaitu darbam augstumā būvniecības uzņēmumā Latvijas Energoceltnieks”. Pirmajā darba daļā tiek izvērtēts, kas no normatīvo aktu puses tiek traktēts kā darbs augstumā būvniecības sfērā. Tiek apskatīti dažādi risku novērtējuma metodoloģijas. Otrajā darba daļā tiek veikta datu analīze par gūtajām traumām būvniecības sfērā un to korelācijā ar darbu augstumā. Tiek veikta uzņēmuma Latvijas Energoceltnieks darba aizsardzības sistēmas novērtējums. Autors šīs daļas ietvaros salīdzina Latvijas normatīvo aktu prasības darbam augstumā ar Amerikas Savienoto Valstu prasībām. Trešajā darba daļā iekļauti risinājumi darba aizsardzības sistēmas pilnveidei, iekļaujot preventīvus pasākumus, kuri būtu orientēti, risku un pārkāpumu samazināšanai veicot darbus augstumā. Kā arī aprakstītas metodes, kā nodrošināt individuālo aizsardzības līdzekļu uzskaiti, lai samazinātu iespējamību, ka darbinieki izmanto nepārbaudītus aizsardzības līdzekļus. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka no visiem nelaimes gadījumiem būvniecībā, darbs augstumā svārstās pēdējo piecu gadu laikā no 25% līdz 40%, bet, ja paskatās starp smagajiem nelaimes gadījumiem, tad tas svārstās no 45% līdz pat 70%. Uzlabot norīkojumu darbam augstumā paaugstinātas bīstamības apstākļos, kas novērstu varbūtību, ka neapzināti tiek norīkoti darbinieki veikt darbu augstumā, kuri nav atbilstoši apmācīti.
Keywords Darba aizsardzība, Darbs augstumā,Darba vides riski, Būvniecība, SIA "Latvijas Energoceltnieks"
Keywords in English Occupational safety, Work at height, Work environment risks, Construction, SIA "Latvijas Energoceltnieks"
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 07.06.2019 11:37:04