Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Uz poliolefīnu maisījumu un saplākšņa slīpēšanas putekļu bāzes veidotu koksnes polimēru kompozītu (KPK) ekspluatācijas īpašības
Title in English Exploitation properties of wood plastic composites (WPCs) based on polyolefine blends and plywood sanding dust
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Jānis Kajaks
Reviewer Juris Mālers
Abstract Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā tiek analizēts augsta blīvuma polietilēna (ABPE) un reciklēta augsta blīvuma polietilēna (rABPE) un koksnes šķiedru atlikumu, tai skaitā saplākšņa slīpēšanas putekļu saturošu kompozītu īpašības un savstarpējās savietošanās iespējas. Tiek pētīta starpfāžu modifikatora maleinizēta polietilēna vaska ietekme uz kompozītu fizikāli-mehāniskajām, ūdens izturības un pārstrādes īpašībām. Mērķis bija aprobēt rABPE piedevu pirmējam ABPE un noskaidrot ietekmi uz 50 mas.% saturošu koka polimēra kompozītu fizikāli-mehāniskajām īpašībām. Metodiskajā daļā tiek aprakstīts kompozītu izejmateriālu īpašības, paraugu ieguves tehnoloģija, testēšanai izmantotās iekārtas un aprīkojums, kā arī rezultātu apstrādes metodes. Eksperimentālajā daļā izmantojot dažāda sastāva polimēra matricas materiālus tiek novērtēti kompozītu testēšanā iegūtie rezultāti: kausējuma indekss, stiprība stiepē, liecē, triecienizturība, virsmas mikrocietība, ūdens sorbcijas īpašības un ar diferenciāli skenējošo kalorimetru noteiktas visu maisījumu siltumfizikālo pāreju temperatūras. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur 43 lpp., 27 attēlus, 4 formulas, 6 tabulas. Darbā izmantots 31 literatūras avots.
Keywords koksnes šķiedra, saplākšņa slīpēšanas putekļi, poliolefīnu maisījumi, kompozīti, ekspluatācijas īpašibas, reciklēts ABPE
Keywords in English exploitation properties, composites, poliolefin mixtures, plywood sanding dust, recycled HDPE
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 07.06.2019 02:51:56