Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language ''Trīsstāvu koka mājas konstruktīvo risinājumu pamatojums''; diplomprojekts ''Trīsstāvu koka māja''
Title in English ''Basement of Structural Solution for Three-Storey Residential Building''; Diploma Project ''Three-Storey Timber Residential Building''
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor D.Serdjuks
Reviewer
Abstract Diplomprojekts sastāv no divām daļām: No bakalaura pētījuma un inženierprojekta daļām. Pētnieciskās daļas tēma “Trīs stāvu koka mājas konstruktīvo risinājumu pamatojums” Kurā apskatīti izvēlētā objekta konstruktīvie risinājumi. Salīdzināti starpstāvu pārseguma risinājumi un materiāli. Apskatīti un salīdzināti koka konstrukciju elementi jumta, starpstāvu pārseguma un sienu risinājumiem. Veikti aprēķini jumta kopnēm un koka statiem izmantojot GEM datorprogrammas RFEM 5. Veikti papildu aprēķini un pārbaudes koka jumta kopnēm. Veikta CLT un līmētu koka elementu parametru izvēle un pārbaude ar CLT paneļu ražotājkompānijas Stora Enso datorprogrammas “Calculatis” palīdzību. Veikti aprēķini uz ēku darbojošām ārējām slodzēm – sniega slodzes un vēja iedarbes. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem veikta pamatvarianta izvēle aprēķiniem inženier-projekta daļā. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts “Trīs stāvu koka dzīvojamās mājas būvniecības” projekts. Ēkas atrašanās vieta ir Rīgā, Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 49 . Būvējamās ēkas kopējā liet-derīgā platība ir 923 m² un apbūves laukums 408 m². Ēkai ir 3 virszemes stāvi, kurā ir izvie-toti 10 dzīvokļi. Un viens apakšzemes stāvs 3 automašīnām. Ēkas konstruktīvo shēmu veido nesošās CLT koka paneļu sienas 120 mm biezumā un koka statu karkass. Starpstāvu pārsegumam izmantoti CLT koka paneļi 200 mm biezumā, bet jumta konstrukcijas veidotas no koka spārēm un tērauda sijām. Pamati risināti kā lentvei-da pamati, kas balstīti uz dzelzsbetona urbpāļiem. Inženierprojekta apraksta daļā sniegtas vispārīgas ziņas par ēkas arhitektūras un inženiersistēmu risinājumiem. Veikti aprēķini pamatiem, jumta spārēm, starpstāvu pārsegumam, CLT sienu paneļiem un koka statiem. Aprēķini veikti arī diviem mezgliem. CLT sienu un pārsegumu paneļu, un CLT sienu paneļa un pamatu savienojuma mezgliem. Aprakstīta būvdarbu tehnoloģija un izstrādāts projekta ekonomiskais pamatojums. Inženierprojekta izstrādei izmantota informācija no 37 literatūras avotiem. Inženierdarba apjoms ir 213 numurētas lapaspuses, tajā ievietoti 106 attēli un 35 tabulas. Un 11 A1 formāta rasējuma lapas.
Keywords Trīs stāvu koka māja, konstruktīvie risinājumi, CLT koka pārseguma paneļi, CLT koka sienu paneļi, CLT paneļu aprēķina shēma pēc reducētā šķersgriezuma metodes, CLT paneļu mezglu aprēķins. CLT koka paneļu un koka statu rāmju izmaksu salīdzinājums
Keywords in English Three storey Timber Residential building, basement of construction, CLT floor panels, CLT panel walls, calculation of CLT panels with reduction of cross-section method, Calculation of CLT panel conjuction with walls and foundation, comparision of wooden stuts and CLT panel costs
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 07.06.2019 00:17:19