Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language ''Būvniecības sākuma procesa efektīva vadība''; diplomprojekts ''Dziesmu svētku estrādes Mežaparkā pārbūve, būvniecības posms A''
Title in English ''Effective Management of Early Building Process''; Diploma Project ''Rebuilding of Song Festival Stage in Mežaparks Construction Phase A''
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor K.Kostjukovs
Reviewer
Abstract Pētnieciskā daļa tiek veidota par būvniecības sākuma posmu jeb būvprojekta izstrādi, konkrētāk, par būvprojekta izstrādes projekta vadīšanu. Darba ietvaros tiek apskatīts Latvijā pieņemtie likumi, noteikumi un normatīvi, kuri attiecas uz būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanu. Detalizētāk aprakstīti ir “Būvniecības likums”, “Vispārīgie būvnoteikumi”, “Ēku būvnoteikumi” un būvnormatīvs “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”, no kuriem ir izkonspektētas tikai tās lietas, kuras, manuprāt, ir aktuālas būvprojekta izstrādes projekta vadītajam. Ir veikta literatūras analīze par projekta vadīšanu, tā vēsturi, pazīmēm un veidiem. Aprakstīti un salīdzināti ir saziņas veidi, kurus izmanto būvprojekta izstrādes laikā. Praktiskās daļas ietvaros tika apzināta būvprojekta izstrādes projekta vadīšana no citiem speciālistiem un izveidots rīks MICROSOFT EXCEL programmā, ar kura palīdzību būvprojekta vadīšanu var veikt efektīvāk, samazinot iespējas pieļaut kļūdu uzdevumu apmaiņā, būvprojekta izstrādē un tā saskaņošanā ar atbilstošajām instancēm. Ir izveidots apraksts par to, kā ar rīku strādāt, kā arī ir aprakstītas lietas un problēmas, no kurām ir jāuzmanās un jāņem vērā pie būvprojekta izstrādes katrā no rīka daļām, lai arī cilvēks, kurš vada projektu pirmo reizi, iepazīstoties ar šā darba saturu, varētu sekmīgi un efektīvi novadīt būvprojekta izstrādes jeb būvniecības sākuma posmu. Inženierprojekts ir izstrādāts par Mežaparka estrādes pārbūves būvniecības posmu A, jeb skatītāju lauka pārbūve, kurā ietilpst dzelzsbetona ēkas zem skatītāju zonas izveide. Ir veikti aprēķini un izstrādāti rasējumi otrā stāva dzelzsbetona pārseguma plātnei, dzelzsbetona kolonnai, dzelzsbetona dzenamajiem pāļiem un pāļu izvietojumam režģogā. Tehnoloģiskajās kartēs ir apskatīti divi būvniecības posmi, pāļu dzīšanas darbu un otrā stāva pārseguma betonēšanas darbi.
Keywords ''Būvniecības sākuma procesa efektīva vadība''; diplomprojekts ''Dziesmu svētku estrādes Mežaparkā pārbūve, būvniecības posms A''
Keywords in English ''Effective Management of Early Building Process''; Diploma Project ''Rebuilding of Song Festival Stage in Mežaparks Construction Phase A''
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 06.06.2019 22:33:01