Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language ''Putustikla siltumizolācija mitruma problēmu risināšanai jumta un pamatu konstrukcijās''; diplomprojekts ''Beramā putustikla ražošanas ēka ar biroju Getliņos''
Title in English ''Humidity Solving with Cellular Glass Thermal Insulation in Roof and Underground Constructions''; Diploma Project ''Manufacture Building with Office for the Cellular Glass Chippings in Getlini''
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Aleksandrs Korjakins
Reviewer Vidvuds-Ārijs Lapsa
Abstract Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā. Pētnieciskās daļas tēma – “Putustikla siltumizolācija mitruma problēmu risināšanā jumta un pamatu konstrukcijās”. Analītiskajā daļā tiek izpētīti mitruma problēmu cēloņi un sekas jumtu un pamatu konstrukcijās. Tiek izanalizēti putustikla, citu siltumizolācijas un hidroizolācijas materiālu struktūra, fizikālie un siltumtehniskie raksturlielumi. Tiek izanalizētas putustikla jumta un pamatu siltumizolācijas sistēmas. Pētnieciskajā daļā tika izpētīti Rīgas Tehniskajā universitātē Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā veiktie pētījumi siltumizolācijas materiālu ūdensuzsūcē, žūšanā, siltumvadītspējas koeficienta izmaiņās atkarībā no mitruma. Tika izanalizētas Rīgas Tehniskās universitātes būvmateriālu laboratorijā veiktās būvekspertīzes mitros plakanajos jumtos. Pētnieciskās daļas nobeigumā tika veikti aprēķini, lai novērtētu putustikla ekonomisko pamatojumu jumta un pamatu konstrukcijās. Inženierprojekta daļas tēma – “Beramā putustikla ražošanas ēka ar biroju, Getliņos”. Projektējamā ēka sastāv no beramā putustikla ražošanas telpas, iekštelpu un āra noliktavas un divstāvu biroja un atpūtas telpām 2300 m2 platībā. Ēkas izmēri ir 24 × 84 m. Nesošās ēkas konstrukcijas sastāv no dzelzsbetona un metāla konstrukcijām. Inženierprojektā tiek analizēti ēkas arhitektoniskie, konstruktīvie, inženiertehniskie un siltumtehniskie risinājumi kā arī ugunsdrošības prasības. Darbā ir veikts ārsienu konstruktīvo variantu tehniski ekonomiskais salīdzinājums. Inženierprojektā ir veikti dzelzsbetona stabveida pamatu, dzelzsbetona kolonnas, dzelzsbetona pārseguma plātnes un dzelzsbetona konsoles aprēķini atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un Eiropas standartiem. Inženierprojektā ir izstrādāta būvdarbu tehnoloģijas sadaļa, aprakstot galvenos būvdarbus un to organizācija. Papildus ir veikti aprēķini nepieciešamajai tehnikai un inženierkomunikācijām būvniecības darbu veikšanai. Inženierprojektā ir sastādītas grīdas betonēšanas un jumta darbu tehnoloģiskā karte, izmaksu tāme un kalendārais plāns. Inženierprojekta grafiskās daļas apjoms – 12 lapas. Diplomprojekta apjoms 187 lapas, 50 attēli, 36 tabulas, 111 literatūras avoti, 5 pielikumi.
Keywords putustikls
Keywords in English cellular glass
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 06.06.2019 13:03:51