Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Automobile Transport
Title in original language Izopropanola piedevas ietekme uz dīzeļdegvielas degšanas parametriem
Title in English Influence of isopropanol additive on diesel fuel combustion parameters
Department
Scientific advisor Māris Gailis
Reviewer Juris Kreicbergs, RTU docents (praktiskais)
Abstract Darba nosaukums ir “Izopropanola piedevas ietekme uz dīzeļdegvielas degšanas parametriem”. Mērķis ir noskaidrot, kā izopropanols ietekmē degšanas procesu, to lietojot kā piedevu dīzeļdegvielai nelielā koncentrācijā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, bija nepieciešams veikt iepriekš veikto pētījumu analīzi, lai radītu priekšstatu par pētījuma apjomu, metodoloģiju un sagaidāmajiem rezultātiem, izstrādāt pētījuma specifikai atbilstošu metodiku, sagatavot aparātus, izpildmehānismus un mēriekārtas datu iegūšanai, apstrādāt datus un veikt matemātiskus aprēķinus, kas sniegs informāciju par degšanas procesa raksturojošiem parametriem un to izmaiņām izopropanola ietekmes rezultātā. Pētījumā izmantotā metodika ir aktīvi veikts eksperiments. Eksperimentā ieguva tiešos mērījumus, kas ir cilindra spiediens atkarība no kloķvārpstas pagrieziena leņķa. Pētījuma padziļinātākai analīzei veica matemātiskus aprēķinus, kuru rezultātā ieguva izdalīto siltuma daudzuma ātrumu, izdalīto siltuma daudzumu, aizdegšanās kavējumu un degšanas ilgumu. Informācija, kas izmantota pētījumā ir aizgūta no zinātniskiem rakstiem, mācību grāmatām, interneta avotiem, pieredzējušiem cilvēkiem un zinātnisko konferenču rakstiem. Būtiskākie secinājumi, kas izriet no veiktā pētījuma, ir, ka izopropanols veicina aizdegšanās kavējumu un samazina degšanas ilgumu pie zemas kompresijas pakāpes, lietojot to kā piedevu dīzeļdegvielai mazā koncentrācijā. Izdalītā siltuma daudzuma ātruma maksimālā vērtība tiek palielināta, bet izdalītā siltuma daudzuma maksimālā vērtība saglabājas nemainīga izmantojot izopropanolu kā piedevu dīzeļdegvielai mazā koncentrācijā. Aprakstošās daļas apjoms ir 50 lpp. Tekstā ir papildināts ar 10 tabulām, 17. attēliem, 1 pielikumu un rakstu angļu valodā par veikto pētījumu. Darbs uzrakstīts latviešu valodā. Atslēgas vārdi: dīzeļdegvielas degšanas process, izopropanols, dīzeļdegvielas piedeva.
Keywords Dīzeļdegvielas degšanas process, izopropanols, dīzeļdegvielas piedeva.
Keywords in English Diesel fuel combustion process, isopropanol, diesel additive.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 06.06.2019 09:05:31