Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language 2.pensiju līmeņa plānu ienesīgumu datu bāzes izveidošana un testēšana dažādos periodos
Title in English Establishment and Testing of the 2 nd Level Pension Plan Profitability Database in Different Periods
Department
Scientific advisor Andrejs Matvejevs
Reviewer Ilze Zariņa, BTA
Abstract Bakalaura darbu izstrādāja Jana Žoludova, bakalaura darba tēmas nosaukums ir “2.pensiju līmeņa plānu ienesīgumu datu bāzes izveidošana un testēšana dažādos periodos”. Bakalaura darba mērķis ir izveidot datu bāzi par visiem Latvijā piedāvātajiem pensiju plāniem, to ieguldījumiem un ienesīgumiem dažādos laika periodos. Bakalaura darba pirmā nodaļa ir par galvenajiem darbā izmantotajiem jēdzieniem. Nodaļā tie tiek paskaidroti. Otrajā nodaļā tiek aprakstīta Latvijas pensiju sistēma, kādi pensiju līmeni ir pieejami, ko nozīmē katrs no līmeņiem un kāda ir to darbība. Kā arī sīkāk tiek paskaidrots par Valsts fondēto pensiju shēmu jeb par otro pensiju līmeni – kāda ir uzkrājumu izmaksu kārtība, sīkāk par līdzekļu pārvaldītājiem un turētājbankām, kā arī par to kādi ir līdzekļu ieguldīšanas noteikumi. Trešajā nodaļā tiek uzskaitīti Latvijā pieejamie otrā pensiju līmeņa līdzekļu pārvaldītāji un to pensiju plāni. Ceturtajā nodaļā tiek aprakstītas galvenās datubāzes sastāvdaļas uz kuru pamata tiek veidota datubāze. Piektajā nodaļā tiek aprakstīta datubāzes izveide, atsevišķu objektu izveidošana un pilnveidošana. Pēdējā darba nodaļā tiek piedāvāts piemērs, pēc kura vadoties var saprast kā ērtāk izmantot izveidoto datubāzi un kādas darbības jāizpilda, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Bakalaura darbs sastāv no 6 nodaļām, kura apjoms ir 58 lapaspuses. Darbā tika iekļauti 28 attēli un 5 pielikumi uz 11 lapaspusēm.
Keywords Fondēto pensiju shēma, datubāze, pensiju plāni
Keywords in English Funded pension scheme, database, retirement plans
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 05.06.2019 17:59:47