Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Sintēzes parametru ietekme uz hidro/solvotermāli sintezēta tīra un ar cinku dopēta alvas dioksīda morfoloģiju un īpašībām
Title in English Influence of synthesis parameters on morphology and properties of hydro/solvo –thermally synthesized pure and zinc-doped tin dioxide
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Kristaps Rubenis
Reviewer Kaspars Mālnieks
Abstract Bakalaura darbā apskatīta sintēzes parametru ietekme uz hidro/solvotermiski sintezēta tīra un ar cinku dopēta SnO2 morfoloģiju un īpašībām. Literatūras apskatā apkopota informācija par materiālu virsmas morfoloģiju, SnO2 kā fotokatalizatoru, tā sintēzes metodēm, kā arī to, kā hidro/solvotermālās sintēzes parametri ietekmē morfoloģiju un SnO2 fotokatalītiskās īpašības. Eksperimentālajā daļā veikta SnO2 un ar Zn dopēta SnO2 hidro/solvotermālā sintēze, variējot tādus sintēzes parametrus, kā NaOH daudzums, Zn(NO3)2×6H2O saturu sintēzes izejas šķīdumā un dažāda veida šķīdinātāju pievienošana sintēzes izejas šķīdumam. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 2001 līdz 2019 g. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 51 lpp, 29 attēlus, 3 tabulas, darbā izmantoti 40 literatūras avoti.
Keywords ALVAS DIOKSĪDS, SINTĒZES PARAMETRI, HIERARHIĀLĀS STRUKTŪRAS, HIDRO/SOLVOTERMĀLĀ SINTĒZE, FOTOKATALĪTISKĀS ĪPAŠĪBAS
Keywords in English TIN DIOXIDE, SYNTHESIS PARAMETER, HIERARCHICAL STRUCTURE, HYDRO/SOLVOTHERMAL SYNTHESIS, PHOTOCATALYTIC ACTIVITIES
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 05.06.2019 14:52:44