Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Metanola piebarošanas ātruma kontrole un rauga biomasas novērtēšana rekombinantu proteīnu ieguves procesam ar Pichia pastoris
Title in English Control of methanol feeding rate and estimation of yeast biomass for expression of recombinant proteins with Pichia pastoris
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Oskars Grīgs
Reviewer Konstantīns Dubencovs
Abstract Bakalaura darbā apkopota informācija par rauga Pichia pastoris izmantošanu biotehnoloģijā kā ekspresijas sistēmu rekombinantu proteīnu ieguvei, tā kultivāciju un dažādu kultivācijas parametru ietekmi uz proteīnu iznākumiem. Apskatīta HBcAg vīrusveidīgo daļiņu izmantošana vakcīnu izstrādē, kā arī tā ieguve P. pastoris. Apkopotas biežāk pielietotās substrāta piebarošanas ātruma kontroles metodes fermentācijas procesos. Eksperimentālajā daļā veikta P. pastoris biomasas paraugu datu matemātiska apstrāde un rauga biomasu raksturojošo parametru savstarpējas korelācijas un korelācijas ar biomasas sensora tiešsaistes signālu modeļu izveide. Tika veikta metanola sensora Bluesens BCP-EtOH aprobācija modeļvidē un reālā kultivācijas procesā. Visbeidzot, tika realizēta P. pastoris kultivācija pēc Invitrogen korporācijas sastādītajām fermentācijas vadlīnijām un divās paaugstinātās metanola koncentrācijās – 1 g/l un 2 g/l. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdota no 1989. līdz 2018. g. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 76 lpp, 26 attēlus, 11 tabulas, 6 pielikumus, darbā izmantoti 67 literatūras avoti.
Keywords PICHIA PASTORIS, B HEPATĪTA CORE ANTIGĒNS, AUTOMĀTISKA SUBSTRĀTA PIEBAROŠANAS ĀTRUMA KONTROLE, RAUGA BIOMASAS NOVĒRTĒŠANA
Keywords in English PICHIA PASTORIS, HEPATITIS B CORE ANTIGEN, AUTOMATIC SUBSTRATE FEED RATE CONTROL, YEAST BIOMASS ESTIMATION
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 05.06.2019 08:34:04