Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Tērauda virsmas ķīmiskās modificēšanas ietekme uz slīdamību pa ledu
Title in English The effect of chemical modification of steel surface on sliding over ice
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Liene Plūduma
Reviewer Andris Šutka
Abstract Maģistra darba literatūras apskatā apkopota informācija par slīdamības pa ledu ietekmējošiem faktoriem, ledus berzes režīmiem, virsmas slapināmības režīmiem un principiem slapināmības samazināšanai. Iztirzātas metodes virsmas tekstūras modificēšanai un apkopoti pārklājumu veidi hidrofobitātes nodrošināšanai, pastiprinātu uzmanību veltot sola-gēla tehnoloģijai, kā arī apkopota informācija par pārklājumu adhēzijas principiem. Darba eksperimentālajā daļā veikta izmantotā tērauda parauga analīze, virsmas teksturēšana, izmantojot ķīmisko kodināšanu, analizēta raupjuma ietekme uz virsmas slapināmību un slīdamību pa ledu. Veikta sintēzes parametru ietekmes analīze uz sola-gēla pārklājumu raksturlielumiem. Veikta oktadekāntiola vai modificēta SiO2 sola-gēla pārklājumu uznešana uz kodinātām virsmām un veikta šo virsmu īpašību pētīšana. Tērauds raksturots, izmantojot rentgenfluorescences spektrometriju, rentgenstaru difrakciju, enerģijas dispersīvo rentgenstaru spektrometriju. Virsmas pētītas, izmantojot optisko mikroskopiju, atomspēku mikroskopiju, skenējošo elektronu mikroskopiju, noteikts to veidotais kontaktleņķis ar ūdeni un kontaktleņķa histerēze. Veikti sola-gēla pārklājumu daļiņu mērījumi un kserogēlu pētījumi ar Furjē transformāciju infrasarkano spektroskopiju. Veikti virsmas apstrādes metožu ietekmes pētījumi uz slīdamību pa ledu atšķirīgās temperatūrās. Apkopota un analizēta informācija, kas aptver laika periodu no 1860. līdz 2019. gadam, izmantojot grāmatas, interneta resursus, Rīgas Tehniskajai universitātei pieejamās elektroniskās datu bāzes. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 78 lapas. Darbs satur 44 attēlus, 16 formulas, 7 tabulas, un tajā izmantoti 88 literatūras avoti.
Keywords nerūsējošais tērauds, slīdamība pa ledu, kontaktleņķa histerēze, kodināšana, sola-gēla tehnoloģija, oktadekāntiols
Keywords in English stainless steel, sliding on ice, hydrophobicity, contact angle hysteresis, etching, sol-gel technology, octadecanethiol
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.06.2019 15:19:18