Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Mechanical and Insrumental Engineering
Title in original language Piekaru apgriezēja izstrāde kolonnu, siju un balstu izgatavošanas iecirknim.
Title in English Developing a suspended tilter for the production department of steel pillars, beams and supports.
Department Faculty Of Civil And Mehanical Engineering
Scientific advisor Jānis Kaņeps
Reviewer Aleksejs Lemeševs
Abstract Šī bakalaura darba tēma ir ''Piekaru apgāzēja izstrāde kolonnu, siju un balstu izgatavošanas iecirknim''. Projektējamā iekārta tiek domāta uzņēmumam, kas izgatavo tērauda konstrukcijas būvniecības objektiem ar noteiktiem ekspluatācijas nosacījumiem un zināmām prasībām. Iekārtas izstrādes mērķis ir efektivitātes paaugstināšana manipulācijām ar tērauda konstrukcijām, ko var sasniegt samazinot operāciju skaitu, proti, pacelšanu un apgriešanu, būvkonstrukcijas elementu izgatavošanas procesā. Darba uzdevums ir aprīkot iekārtu ar mehānismiem, kuri nodrošinās nepieciešamo funkciju izpildi. Darbs sastāv no 7 daļām. Tā pirmajā daļā noformulēta problēma ar kuru sastopas būvkonstrukciju elementu izgatavošanas procesā. Otrajā daļā izskatīti dažādi projektējamās iekārtas konstrukcijas veidi un to analīze. Trešajā daļā tiek veikts piedziņas veidu salīdzinājums. Ceturtajā daļā aprakstīts iekārtas darbības princips un tās uzbūve. Piektā daļa ir aprēķinu saturošā daļa. Tajā tiek veikti visi aprēķini, kas ir nepieciešami detaļu un mezglu izgatavošanai, stiprināšanas elementu un cita aprīkojuma izvēlei. Sestā daļa ir veltīta darba aizsardzības jautājumiem. Tajā aprakstīti darba devēja un darbinieka pienākumi un tiesības. Noslēdzošā septītā daļa satur vides aizsardzības rekomendācijas pasākumu veikšanai vides aizsardzības jautājumos. Rezultātā izstrādāta iekārta, kura ir spējīga izpildīt darba uzdevumu un atbilst izturības nosacījumiem. Darbs kopumā izklāstīts 75 lappusēs, tajā iekļautas 11 tabulas un 48 attēli. Darbā izmantoti 22 literatūras avoti un 11 pielikumi.
Keywords apgāzējs, apgāšanas iekārta, izstrāde, palīgierīce, aprīkojums.
Keywords in English tilter, tilting unit, machienery, working out, positioning mechanism.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.06.2019 11:37:32