Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Atzītā ekonomiskā operatora koncepcijas novērtējošā metodoloģija”
Title in English “Benchmarking Methodology for Authorized Economic Operator Concept”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer A.Gulbis, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.oec.
Abstract Maģistra darba “AEO koncepcijas novērtējošā metodoloģija” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Maģistra profesionālo studiju programmas ″Muitas un nodokļu administrēšana″ studente Katrīna Loginova. Maģistra darba mērķis ir novērtēt AEO koncepciju, lai atbildīgās instances spētu efektīvāk sekot līdzi AEO koncepcijas trūkumiem un tos novērst, veicinot starptautisko tirdzniecību un ekonomikas izaugsmi. Maģistra darba ietvaros tika izpētīta AEO koncepcija un tās loma piegāžu ķēžu veicināšanā un ekonomikas izaugsmē. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, ir noteikti sekojoši uzdevumi: 1. Izvērtēt AEO koncepciju un tās ietekmi uz starptautisko tirdzniecību; 2. Izvērtēt šobrīd esošo situāciju, analizēt AEO dotās priekšrocības un pieprasījumu pēc AEO sertifikāta; 3. Izveidot AEO koncepcijas novērtēšanas sistēmu; 4. Aptaujāt komersantus, kas ir AEO turētāji, lai noskaidrotu to viedokli par AEO koncepciju, tās trūkumiem un priekšrocībām; 5. Analizēt aptaujas rezultātus, lai noteiktu kādas izmaiņas būtu nepieciešamas, lai uzlabotu esošo situāciju un veicinātu ekonomisko izaugsmi. Maģistra darba objekts ir Atzītā ekonomiskā operatora koncepcija, bet maģistra darba priekšmets ir Atzītā ekonomiskā operatora koncepcijas novērtēšana. Darba nobeigumā tiek izdarīti un apkopoti secinājumi par izstrādāto darbu, apskatītajām tēmām un iegūtajiem rezultātiem, kā arī tiek minēti priekšlikumi dažādām, ar darba tēmu saistītām problēmām. Pētījuma rezultātā ir izstrādāta novitāte – AEO koncepcijas novērtēšanas sistēma, kas ļauj atbildīgām instancēm efektīvāk izvērtēt AEO trūkumus, vieglāk tos novērst, tādējādi veicinot starptautisko tirdzniecību un ekonomisko izaugsmi. Darbā ir izmantota mācību literatūra, statistikas dati, Eiropas Savienības Parlamenta un Padomes regulas, interneta elektroniskie resursi. Izstrādātais darbs sastāv no 3 nodaļām, tā kopējais apjoms ir 77 lappuses. Tajā iekļauti 28 attēli un 9 tabula. Darbā izmantotas 52 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords AEO, piegādes ķēdes, starptautiskā tierdzniecība, muitas lietas
Keywords in English AEO, supply chain, international trade, customs
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.06.2019 09:55:47