Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Neironu tīklu arhitektūras analīze stratēģiskās spēlēs lēmumu optimizēšanai
Title in English Analysis of Neural Network Architectures in Strategic Game to Optimize Decisions
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Natālija Prokofjeva
Reviewer Gints Jēkabsons, Dr.sc.ing., LDI vadošais pētnieks
Abstract Bakalaura darbs veltīts neironu tīklu arhitektūras analīzei, kā arī ieteikumus izstrādei stratēģiskās spēlēs lēmumu optimizēšanai, balsoties uz veikta turnīra starp dažādiem neironu tīkliem. Galvenā uzmanība pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: - izanalizēt mākslīgā intelekta un neironu tīklu pamatprincipus; - izpētīt pieejas, kā apmācīt neironu tīklus spēlēt ar mērķi pieņemt optimālus lēmumus; - izveidot programmatūras saskarni, kas nodrošina spēlēs loģiku un spēlēs darbošanās mehānismus; - izstrādāt neironu tīklu pamatelementus uz Python programmēšanas valoda un integrēt tos izstrādātajā spēlē; - izstrādāt ieteikumus, balstoties uz turnīru starp izstrādātam neironu tīklu modeļiem. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām un nobeiguma. Ievadā aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Pirmajā nodaļā aprakstīti neironu tīkla pamatjēdzieni un principi. Otrajā nodaļā aprakstīta mašinmācīšanas algoritmi un pieeja lai apmācītu neironu tīklu spēlēt. Trešajā nodaļā aplūkota spēle – krustiņi nullītes, tā matemātiskā un statistiskā analīze, un neironu tīklu interfeiss, realizācija un neironu tīklu grafs (arhitektūra). Ceturtajā nodaļā ir iegūtos datus analīze un grafikus konstruēšana, kā arī aprakstīti ieteikumi. Darba pamattekstā ir 51 lappuses, 29 attēli, 4 tabulas, 20 izmantoto literatūras avotu un 6 pielikumi.
Keywords neironu tīkls, mašinmācība, Q-mācība, modelis, mākslīgais intelekts, spēle
Keywords in English neural network, machine training, Q-lesson, model, artificial intelligence, game
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 03.06.2019 19:51:39