Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Fantoms SPECT un SPECT/CT kvalitātes kontroles pārbaudēm un SPECT datu kvantificēšanai
Title in English Phantom for SPECT and SPECT/CT quality control and SPECT data quantification
Department
Scientific advisor Toms Kusiņš
Reviewer Ainars Aboltiņš, VSIA, KUS, Vecākais medicīnas fiziķis, Ainars.aboltins@stradini.lv
Abstract Bakalaura darba mērķis ir veikt pētījumus, lai izstrādātu metodiku siekalu dziedzera radioaktīvā joda I131 dozimetrijai terapijas laikā, mērot pacienta izdalīto siekalu aktivitāti. Darbs sastāv no ievada, darba mērķa un uzdevumiem, analītiskās apskata daļas, pētījuma stratēģijas un izmantoto mērinstrumentu aprakstiem, siekalu aktivitātes mērījumu metodes, pētījuma rezultātu apstrādes un analīzes, izveidotās siekalu dziedzera dozimetrijas metodes, secinājumiem un rekomendācijām. Bakalaura darbā izstrādāta siekalu dziedzera dozimetrijas metode. Mērīta I131 terapijas pacientu siekalu radioaktivitāte, kā arī pacientu kopējā radioaktivitāte terapijas laikā. Iegūtas 14 pacientu siekalu radioaktivitātes līknes. Darbā aprakstīts, kā no siekalu aktivitātes līknēm iegūtas siekalu dziedzeru radioaktivitātes līknes. Izmantojot MIRD izstrādātas shēmas formulu, aprēķinātas siekalu dziedzeru saņemtās dozas. Bakalaura darbs satur 13 tabulas un 27 attēlus. Darba apjoms ir 63 lappuses. Darba izstrādei izmantoti 35 literatūras avoti.
Keywords I - 131 terapija, dozimetrijas metode, siekalu dziedzeri, siekalu radioaktivitāte
Keywords in English I - 131 therapy, dosimetry method, salivary glands, salivary radioactivity
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 03.06.2019 15:59:22