Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Droša bezpilota gaisa kuģu izmantošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
Title in English Safe Use of Unmaned Aircraft Systems in State Fire and Rescue Service
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Jemeļjanovs
Reviewer Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Abstract Pētījums par drošu bezpilota gaisa kuģu izmantošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā sastāv no četrām daļām, kas sevī ietver teorētisku, analītisku un praktisku darbu. Pirmajā daļā tiek raksturota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbība, struktūra un iekšējā darba aizsardzības sistēma, kā arī tika analizēti iekšējie un ārējie normatīvie akti darba aizsardzības jomā. Otrajā darba daļā ir apkopta informācija par normatīvie aktiem, kas regulēt bezpilota gaisa kuģu lidojumus. Aprakstīta Latvijas normatīvo aktu saistība ar Eiropas regulām un tās deleģētiem aktiem, tiek minēti arī normatīvo aktu projekti, kas ir izstrādes procesā. Darba daļas beigās ir apkopots uzdevumu saraksts, kas jāveic lai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests varētu izmantot dronus ārkārtas situāciju pārvaldībā ievērojot normatīvo aktu prasības. Trešā darba daļā ir aprakstīti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta projekta pasākumi, kas ir saistīti ar bezpilota gaisa kuģu, tā aprīkojuma iegādi un personāla apmācību. Maģistra darba daļā tiek norādītas bezpilota gaisa kuģu funkcionālās prasības, pēc kā tiek izvērtētas to spējas. Aprakstīti aktuālie apdraudējumi valstī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izbraukumu statistika un atbilstoši tam ir izstrādāti iespējamie dronu pielietošanas veidi. Tika praktiski pārbaudītas bezpilota gaisa kuģu spējas veikt specifiskus uzdevumus un veikti secinājumi par iegūtiem rezultātiem. Ceturtajā darba daļā ir veikta bezpilota gaisa kuģa pilota darba vides riska faktoru riska novērtēšana izmantojot Somijas 5 baļļu riska novērtēšanas metodiku. Atbilstoši veiktās riska novērtēšanas iegūtiem rezultātiem ir izstrādāta darba aizsardzības instrukcija bezpilota gaisa kuģa lidojumu veikšanai. Darba daļas noslēguma ir aprakstīta un paskaidrota struktūra, pēc kuras vajadzētu izstrādāt iekšējo normatīvo aktu par kārtību kādā tiek veikti lidojumi ar bezpilota gaisa kuģi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Izmantotās literatūras un avotu grupu uzskaitījums: Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas normatīvie akti, zinātniskie pētījumi, vispārējā un speciālā literatūra, publiski pieejamie statistikas dati, interneta resursi. Maģistra darba apjoms ir 79 lappuses, bez pielikumiem. Darbā tika iekļauti 19 attēli un 11 tabulas.
Keywords Bezpilota gaisa kuģi, dronu, VUGD, Darba aizsardzība, dronu izmantošana ārkārtas situāciju pārvaldībā
Keywords in English Unmaned aircraft systems, drones, State fire and rescue service, work safety, use of drones in emergency managment
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 03.06.2019 10:41:36