Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Mikroskopa galdiņš dzīvo šūnu migrācijas automatizētai izsekošanai
Title in English Microscope table for automated tracking of living cell migration
Department
Scientific advisor Marina Romanova
Reviewer Mārtiņš Pikšis, RTU doktorants
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izpētīt alfa starojuma ietekmi uz melnā alumīnija fotoelektronu un eksoelektronu emisiju, lai noskaidrotu iespējamību pielietot šo materiālu alfa starojuma nanodozimetrijā. Darbs sastāv no ievada, analītiskā apskata daļas, darba mērķa un uzdevuma, pētījuma stratēģijas, metožu un aparatūras apskata, veikto eksperimentu rezultātiem un to analīzes, secinājumiem un rekomendācijām. Bakalaura darbs parāda, ka 7 dienu ekspozīcija ar alfa daļiņām ietekmē 1000 nm biezās melnā alumīnija kārtiņas fotoelektrisko izejas darbu, eksoelektronu emisijas spektra formu un emisijas intensitātes pieaugumu. Tā kā alfa daļiņas sastāvā ir divi protoni, papildus tika izpētīta protonu starojuma ietekme uz melnā alumīnija fotoelektronu un eksoelektronu emisiju. Tika noskaidrots, ka dažāda biezuma paraugiem emisijas intensitātes pieauguma koeficients palielinās, palielinot protonu starojuma dozu līdz 100 Gy. Lai noskaidrotu melnā alumīnija izmantošanas potenciālu protonu starojuma nanodozimetrijā, ir nepieciešams veikt padziļinātus pētījumus. Pētījuma gaitā arī tika parādīts, ka sildīšanas process ietekmē melnā alumīnijā eksoelektronu emisijas spektrus, kā arī virsmas mehānisko defektu vietās veidojas nanovadi. Lai noskaidrotu, vai novērotie procesi varētu ietekmēt dozas nolasīšanu dozimetra vairākkārtējās izmantošanas gadījumā, ir nepieciešams veikt padziļinātus pētījumus. Darbs ir rakstīts latviešu valodā, darba apjoms sastāda 67 lpp. Darbā ir iekļauti 48 attēli, 4 tabulas, izmantoti 32 literatūras avoti.
Keywords melnais alumīnijs, alfa starojums, nanodozimetrija, fotoelektronu emisija, eksoelektronu emisija
Keywords in English black aluminum, alpha radiation, nanodosimetry, photoelectron emission, exoelectron emission
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 02.06.2019 23:39:37