Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Testēšanas rīku salīdzinošā analīze
Title in English Comparative Analysis of Software Testing Tools
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Aleksejs Jurenoks
Reviewer Anastasija Špakova, M.sc.ing., Accenture Latvia, programmatūras testētāja
Abstract Darbā tiek izvēlēti, izpētīti un analizēti trīs grafiskās lietotāju saskarnes testēšanas rīki, kuri tiek salīdzināti savā starpā, pamatojoties uz to piedāvāto funkcionalitāti un papildus iespējām. Tiek izstrādāta programmatūras sistēma, kura izmantota izvēlēto rīku darbības pārbaudei, un iegūtie rezultāti tiek analizēti un salīdzināti. Darba mērķis ir noskaidrot rīku spējas, priekšrocības un trūkumus, un veikt secinājumus par rīku kvalitāti un izmantošanas gadījumiem. Bakalaura darba struktūra sastāv no ievada, sešām nodaļām un secinājumiem. Ievadā ir pamatota pētījuma aktualitāte un tā nozīme, formulēts darba mērķis, uzdevumi un darba gaita tā sasniegšanai. Pirmajā nodaļā ir veikts esošo testēšanas rīku veidu zinātnisks apskats un definēti kritēriji rīku izvēlei. Kopumā ir apskatīti 27 testēšanas rīki, taču izvēlēti tiek tikai trīs. Otrajā nodaļā tiek detalizēti apskatīts Ranorex Studio rīks, tā funkcijas un piedāvātās iespējas. Trešajā nodaļā ir detalizēti aprakstīts TestComplete rīks, izvērtētas tā piedāvātā funkcionalitāte un integrācija. Ceturtajā nodaļā ir detalizēti izpētīts Squish testēšanas rīks, tā ieguve, izmantošana un funkcionalitāte. Piektajā nodaļā iepriekš apskatītie rīki ir salīdzināti, ņemot vērā to lietošanas un darbības īpašības, kā arī piedāvāto funkciju klāstu. Tiek noteiktas rīku stiprās un vājās puses, un izvirzīts vispārīgi labākais rīks. Sestajā nodaļā ir aprakstītas testa programmatūras prasības, izstrāde un gala rezultāts. Ir izveidoti divi testpiemēri, kuri ir realizēti izvēlētajos rīkos un ir veikta testa programmatūras testēšana. Iegūtie rezultāti ir salīdzināti un izdarīti secinājumi par rīku veiktspēju. Secinājumos tiek apkopota visa iegūtā informācija un tiek sniegts viedoklis par rīku kvalitāti un to izmantošanas iespējām, kā arī izvērtēts bakalaura darba veidošanas process. Darba pamattekstā ir 58 lappuses, 33 attēli, 3 tabulas un 73 izmantoto literatūras avotu.
Keywords Automatizētā testēšana, testēšanas rīki, grafiskā lietotāju saskarne, analīze, salīdzināšana.
Keywords in English Automated testing, testing tools, graphical user interface, analysis, comparison.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 02.06.2019 12:12:03