Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Grafu datubāžu lietojuma izpēte piegādes ķēdes vadībā
Title in English Application of Graph Databases in Supply Chain Management
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Henrihs Gorskis
Reviewer Mg. sc. ing. Žanis Bondars
Abstract Darbs ir veltīts grafu datubāžu lietojuma izpētei piegādes ķēdes vadībā un grafu datubāžu rīku analīzei. Galvenā uzmanība tika pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: iedziļināties grafu datubāžu darbības principā; esošo grafu datubāžu risinājumu, to iespēju un funkcionalitātes apskatīšanai; salīdzinošas analīze veikšana starp pieejamiem risinājumiem un piegādes ķēdes vadības uzdevuma ar grafu datubāzes palīdzības realizācija. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām un secinājumiem par izstrādāto darbu. Ievadā ir aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta vispārīga grafa definīcija, grafu datubāžu tehnoloģija, to salīdzinājums ar citiem datubāzes veidiem, tādiem, ka relāciju datubāzēm un NOSQL krātuvēm, ka arī tiek veikta bezmaksas pieejamo grafu datubāžu rīku salīdzinoša analīze. Otrajā nodaļā tiek aprakstīts piegādes ķēdes vadības definējums, to darbības princips un tā izmantošana vienā no grafu tehnoloģijām. Trešajā nodaļā tiek aprakstīts piegādes ķēdes vadības uzdevums, aprakstīti izvēlētie grafu datubāzes rīki, to vaicājumu valodas, ka arī tiek veikta grafu datubāžu realizācija trijos izvēlētos rīkos un to vaicājumu laika apstrādes salīdzinājums un vienkārša grafa pārmeklēšanas realizācija piegādēs ķēdes vadības kontekstā. Darba apjoms – 90.lpp., 6 tabulas, 75 attēli, 21 literatūras avoti un 7 pielikumi.
Keywords grafu datubāze, grafi, piegādes ķēdes vadība
Keywords in English graph database, graph, supply chain management, SCM
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 01.06.2019 14:49:23