Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Automation and Computer Engineering
Title in original language Emociju noteikšana mūzikā, pielietojot neironu tīklus
Title in English Emotion Recognition in Music by Using Neural Networks
Department Viedo datortehnoloģiju institūts
Scientific advisor Sintija Petroviča
Reviewer Katrina Boločko
Abstract Darba mērķis ir izstrādāt un apmācīt neironu tīklu modeļus emociju klasificēšanai mūzikā. Tiek pētītas audio signāla apstrādes metodes spektrālo reprezentāciju – spektrogrammas un hromagrammas – iegūšanā un neironu tīklu darbības principi. Audio faili un emociju dati ir iegūti no “DEAM” mūzikas emociju datu bāzes, kurus izmantojot, tiek ģenerēti dati apmācībai. Emociju reprezentācijai tiek izmantots 2-dimensiju valences-uzbudinājuma emociju modelis. Darba gaitā tiek apmācītas un salīdzinātas vairāk kā 80 konvolūciju un mākslīgo neironu tīklu variācijas. Neironu tīklu realizācijai tiek izmantota programmēšanas valoda Python un tās bibliotēkas Tensorflow un Librosa neironu tīkliem un audio signāla apstrādei. Bakalaura darbs sastāv no Ievada, 5 nodaļām, Secinājumiem un Izmantotās literatūras. Kopā darbā ir 52 lpp., 22 attēli, 1 tabula, 18 izmantotās literatūras avoti un 4 pielikumi.
Keywords FURJĒ TRANSFORMĀCIJA, HROMAGRAMMA, NEIRONU TĪKLI, EMOCIJAS MŪZIKĀ
Keywords in English FURIER TRANSFORM, CHROMAGRAM, NEURAL NETWORKS, EMOTIONS IN MUSIC
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 31.05.2019 20:42:37