Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Lēmumu atbalsta sistēmu lietojamības izpēte loģistikas uzdevumos
Title in English Research on Decision Support Systems Usability in Logistics Tasks
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Ludmila Aleksejeva
Reviewer Dr. sc. ing. Henrihs Gorskis
Abstract Maģistra darba tēmas aktualitāte ir saistīta ar problēmu, ka loģistikas uzdevumos parasti ievaddatu apjoms ir pietiekami liels, tāpēc ir nepieciešama sistēma, kas nodrošina visu datu apstrādi, lai izvēlētos labāko alternatīvu. Darba mērķis bija veikt esošo lēmumu atbalsta sistēmu iespēju analīzi, novērtēt to funkcionalitāti, pamatot programmatūras līdzekļu izvēli detalizētākai izpētei un pielietot izvēlēto sistēmu lemšanas uzdevumos loģistikā. Darba gaitā tika izpētītas dažas lēmumu pieņemšanas metodes. Uzdevumu risināšanai tika izvēlēta PROMETHEE metode, jo tā neprasa no lēmējpersonas daudz teorētiskās zināšanas. Ar PROMETHEE metodi ir iespējams vizuāli attēlot risinājumu novērtējumus GAIA plaknē. Metodes lietošanas vienkāršība nosaka lielu iespējamību, ka reālā uzņēmuma apstākļos tieši PROMETHEE metode būtu visefektīvāk pielietojama darba uzdevumu risināšanai. Darba gaitā tika izanalizētas vairākas esošas daudzkritēriju lēmumu atbalsta sistēmas, trīs no šīm sistēmām tika atlasītas dziļākai izpētei. Visas analizējamās lēmumu atbalsta sistēmas ir virzītas uz PROMETHEE metodes realizāciju. Maģistra darba izpildes gaitā tika novērtēta izvēlēto daudzkritēriju lēmumu atbalsta sistēmu funkcionalitāte. Tika veikta sistēmu pielietošanas iespēju un ierobežojumu izpēte. Risinot lemšanas uzdevumu par automašīnas pirkšanu, tika veikta lēmumu atbalsta sistēmu salīdzinošā analīze. Pēc tās rezultātiem tika konstatēts, ka labākā ir lēmumu atbalsta sistēma “Visual PROMETHEE”, jo tā ietver visas nepieciešamās funkcijas. Rezultātā tika veiksmīgi atrisināti divi loģistikas uzdevumi par noliktavas un piegādātāja izvēli, izmantojot daudzkritēriju lēmumu atbalsta sistēmu “Visual PROMETHEE”.
Keywords Lēmumu pieņemšana, daudzkritēriju lēmumu atbalsta sistēmas, daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas metodes, PROMETHEE
Keywords in English Decision Support, multi-criteria decision support systems, multi-criteria decision-making methods, PROMETHEE
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 31.05.2019 12:49:46