Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu finansiālās darbības rezultātu kvalitātes novērtējums
Title in English Assessment of earnings quality of manufacturing listed companies in CEE countries
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nataļja Lāce
Reviewer Jūlija Bistrova
Abstract Šī maģistra darba pētījuma mērķis ir analizēt labi pazīstamos vērtēšanas ienākumu kvalitātes instrumentus un izstrādāt jaunu uzņēmumu, kas nodarbojas ar biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu, peļņas kvalitātes novērtēšanas modeli. Šīs tēmas aktualitāte ir tāda, ka empīriskajā literatūrā termins „peļņas kvalitāte” ir diezgan izplatīts. Tomēr nav pilnīgas zinātnieku un pētnieku vienošanās par peļņas kvalitātes raksturu. Mūsdienās strauji augošā pasaulē uzņēmumi piesaista investoru uzmanību, lai iegūtu līdzekļus uzņēmējdarbības attīstībai. Ieguldītājam vai kreditoram ir ārkārtīgi svarīgi saprast peļņas kvalitāti, lai iegūtu skaidru izpratni par uzņēmuma patieso finansiālās veselības stāvokli un pieņemtu lēmumu par ieguldījumu. Šis pētījums tiek veikts, lai izpētītu labākos instrumentus peļņas kvalitātes novērtēšanai, lai uzsvērtu priekšrocības un ieteikumus dažādu manipulāciju novērtēšanas modeļu izmantošanai. Piemērojot labi zināmus peļņas manipulāciju noteikšanas instrumentus kopā ar autora izstrādāto unikālo modeli, var palīdzēt identificēt sagrozītos datus uzņēmumā, ko ieguldītājs var izmantot pirms investīciju lēmuma pieņemšanas. Šī pētījuma novitāte ir balstīta uz dažādiem novērtēšanas rīkiem, kas apvienoti, lai novērtētu biržā kotēto uzņēmumu ražošanas kvalitāti KIE valstīs. Turklāt tiks prezentēts unikāls novērtējuma peļņas kvalitātes modelis, kura rezultāti tiks salīdzināti ar labi zināmu pielietojuma instrumentu rezultātiem, lai izdarītu secinājumus par izvēlēto peļņas kvalitātes novērtēšanas metožu pielietojamību. Šī pētījuma teorētiskā daļa ietver piecas nodaļas. Pirmā nodaļa ir veltīta peļņas kvalitātes jēdziena, tā būtības un principu analīzei; peļņas kvalitātes komponenti - otrajā nodaļā; peļņas pārvaldības būtība, peļņas manipulācijas motīvi un metodes, atklāšanas peļņas manipulācijas paņēmieni - trešajā nodaļā; pēdējās piektajā nodaļā ir savstarpējā atkarība starp peļņas ticamību un korporatīvo pārvaldību - ceturtajā nodaļā un darba kvalitātes vadības disciplinārajā vadībā. Empīriskā daļa sastāv no četrām nodaļām, kas ietver uzkrājumu līmeņa piemērošanu un darbības naudas plūsmas salīdzinājumu ar, Neto ienākumu instrumentiem; Beneish M-Score modeļa un EQAM modeļa piemērošana; pieteikuma peļņas kvalitātes novērtēšanas rīku kopsavilkums. Dotais darbs sastāv no 97 lappuseēm, 31 tabulām, 8 figurām, 13 formulām, un 8 pielikumus. Pētniecības periods aptver 2014-2017 g.
Keywords earnings plausibility, Beneish M-Score, accruals level, multiple discriminant analysis, manipulation, earnings management, CEE companies
Keywords in English earnings plausibility, Beneish M-Score, accruals level, multiple discriminant analysis, manipulation, earnings management, CEE companies
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 30.05.2019 22:50:03