Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Risku mazināšana cieto sadzīves atkritumu uzglabāšanā un darba aizsardzības pasākumu pilnveidošana
Title in English Risk Mitigation Solid Household Worte Storage and Labour Protection Measure Improvement
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Valentīna Urbāne
Reviewer Vladimirs Cudečkis, SIA Vides centrs valdes loceklis
Abstract Anotācija Maģistra darba autore: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Darba un civilās aizsardzības institūta studente Laura Kļava. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Profesore, Dr. chem., Valentīna Urbāne. Maģistra darba tēma: Risku mazināšana cieto sadzīves atkritumu uzglabāšanā un darba aizsardzības pasākumu pilnveidošana. Maģistra darba mērķis: pilnveidot Latvijas Ministru kabineta noteikumus gan no darba drošības, gan no vides aizsardzības aspekta, atkritumu uzglabāšanas vietu ierīkošanā un uzturēšanā. 1. Maģistra darba teorētiskā daļā, pamatojoties uz teorētiskiem aspektiem, tiek pētīta atkritumu izcelsme, sastāvs un atkritumu pašaizdegšanās faktoru ietekme. Tiek pētīta arī likumdošana atkritumu uzglabāšanā un dedzināšanā, uz kā balstās esošā darba aizsardzības un vides aizsardzības sistēmas sakārtotība. 2. Maģistra darba analītiskajā daļā, tiek aprakstīti X kompānijas darbības principi atkritumu uzglabāšanas un dedzināšanas jomā. Uzskaitītas uzņēmuma pielietotās un ieviestās metodes, pasākumi uzņēmuma darba drošības un vides drošības uzlabošanā. 3. Maģistra darba praktiskajā daļā, tiek veikta X uzņēmuma emisiju datu apkopošana un analīze atkritumu dedzināšanas jomā un datu salīdzināšana ar Ministru kabineta noteiktajiem emisiju datu limitiem. Atkritumu uzglabāšanas ēkas darbinieku aptaujas anketēšana, darba vides un darba drošības apstākļu uzlabošanas un pilnveidošanas pasākumu ieviešanā. Pētījuma periods: 2018.-2019.gads. Par pētījuma avotiem tiek izmantoti Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti, atkritumu uzglabāšanas un dedzināšanas jomas literatūra, Valsts vides dienesta dati, periodiskie izdevumi, Science Direct zinātnisko, tehnisko un medicīnas rakstu datu bāze. Maģistra darba ietvaros veiktās aptaujas anketas, uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli, interneta resursi un studiju lekciju materiāli. Maģistra darba apjoms ir 80 lpp (bez pielikumiem). Pētījuma raksturošanai darba tika iekļauti 46 attēli un 2 tabulas, darbam pievienoti 1 pielikums. Pētījuma veikšanai izmantoti 42 informācijas avoti. Iegūtos pētījuma rezultātus ieteicam ieviest gan X uzņēmumā, gan arī citos uzņēmumos, kuru darbības sfēra ir atkritumu uzglabāšana, pārstrāde un dedzināšana, darba aizsardzības un darba vides uzlabošanai un pilnveidošanai.
Keywords Risku mazināšana cieto sadzīves atkritumu uzglabāšanā un darba aizsardzības pasākumu pilnveidošana
Keywords in English Risk Mitigation Solid Household Worte Storage and Labour Protection Measure Improvement
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 30.05.2019 22:17:31