Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Vienmodas optisko šķiedru metināšanas procesa izpēte un novērtējums
Title in English Research and Estimation of Single-mode Fiber Fusion Splicing Process
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Toms Salgals
Reviewer A.Supe
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izpētīt vienmodas optisko šķiedru (SMF) metināšanas procesu, mainot metināšanas parametrus, novērtējot metināšanas parametru ietekmi - zudumu veidošanos metinājuma savienojuma vietās. Šī mērķa sasniegšanai darba ietvaros izmantojot taguchi L9 un taguchi L12 ortogonālo masīvu algoritmu. Darba pirmajā nodaļā tiek aprakstīta tēmas aktualitate, optisko šķiedru tīklu popularitāte mūsdienās. Otrajā nodaļā ir apkopota svarīgākā informācija par optiskās šķiedras pielietojumiem, par OŠ priekšrocībās un trūkumiem, kur tās tiek izmantotas. Trešajā nodāļā ir apkopota informācija par optisko šķiedru veidiem, par kabeļu uzbūvēm un konstrukcijām, klasifikāciju un par atšķirību starp SMF un MMF. Darba ceturtajā nodaļā aprakstīta optiskā signāla zudumu analīze šķiedru optiskajās pārraides līnijās, jaudas zudumu veidošanās optiskajā šķiedrā, nedaudz par gaismas staru izplatīšanos optiskajā šķiedrā un par fizikālo pārraides vidi. Piektajā nodaļa ir apkopota informācija par OŠ metināšanas aparātiem Fujikura FSM-50S un Fujikura FSM-60S, par optiskajai šķiedrai atbilstošo ITU-T rekomendāciju G.652 un G.655, par šķelšanas rīks Fujikura “CT-30” un optisko komponentu apraksts. Tālāk seko optiskās šķiedras sagatavošana pirms metināšanas, kabeļa ārējā aizsargapvalka attīrīšanas process, vienmodas optisko šķiedru sagatavošanas process, optisko šķiedru aizsargapvalka attīrīšanas process, vienmodas šķiedru optisko galu nošķelšana un nošķēluma kvalitātes novērtēšanas process. Darba pēdējā daļā tika aprakstīta mana eksperimentāla daļa. Darbs ietver sevī: 97 lappuses, 36 attēlus un 73 tabulas.
Keywords Šķiedru optikas pārraides sistēma, Šķiedru optikas pārraides līnija, Vienmodas šķiedra, Optiskā šķedra, Starptautiskā Telekommunikāciju Savienība Telekommunikācijas Standartu Sektors, Nenulles dispersijas nobīdīta šķiedra, Vienmodas optiskā šķiedra ar nobīdītu dispersiju, Dispersiju kompensējoša šķiedra, Viļņgarumdales blīvēšana, Vienmodas.
Keywords in English Fiber optic transmission system, Fiber optic transmission line, Single-mode fiber, Optical fiber, International Telecommunication Unit Telecommunication Standartization Sector, Nonzero-dispersion-shifted fiber, Dispersion-shifret fiber, Dispersion Compensating Fiber, Wavelenght Division Multiplex, Single-mode.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 30.05.2019 20:23:28