Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Mašīnmācīšanās tehnoloģiju izmantošana naftas produktu ražošanas procesu optimizēšanā
Title in English Use of Machine Learning Technologies for Optimization of Oil Product Manufacturing Processes
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Mg. s. ing. Baiba Blumberga
Reviewer Mg. sc. ing. Artis Ābolts
Abstract Mašīnmācīšanās ir viena no stratēģiski svarīgākajām tendencēm Informācijas Tehnoloģiju jomā, tāpēc tā nav iedomājama bez procesu optimizēšanas, datu pareizas apstrādes un analīzes, kā arī zināšanām konkrētajā nozarē. Darba mērķis ir optimizēt naftas produktu ražošanas procesu, izmantojot mašīnmācīšanās tehnoloģiju. Pirmajā nodaļā tika izpētīti gan naftas produktu ražošanas pamatprincipi, gan naftas modulis, kurš sastāv no trīs galvenajiem procesiem – augšposma, vidusposma un lejasposma. Tika novērtēts process, kurā nepieciešama optimizēšana. Otrajā nodaļā tika izpētītas mašīnmācīšanās tehnoloģijas, tajās izmantotie algoritmi un tehnoloģijas. Apskatīti iespējamie prognozēšanas modeļi, kuri būs nepieciešami prototipa izveidē. Bakalaura darbā, pēc iegūtās teorijas informācijas, tika analizēts, kura mašīnmācīsanās tehnoloģijas izmantošana sniegs naftas produktu ražošanas procesu optimizēšanu. Autore darbā iepazīstina ar SAP Predicitve Analytics tehnoloģiju. Gala rezultātā izstrādāts prototips, kurš pierāda, ka izvēlētā tehnoloģija - SAP Predicitve Analytics, spēj optimizēt naftas produktu ražošanas procesu augšposmā. Bakalaura beigās tika izdarīti secinājumi. Darba apjoms - 56 lpp., 3 tabulas, 32 attēli un 1 pielikums.
Keywords Mašīnmācīšanās, mašīnmācīšanās algoritmu veidi, prognozēšanas modeļi, SAP Leonardo, SAP Predictive Analytics, nafta, jēlnafta, naftas produktu transportēšana, naftas produktu iegūšana, naftas produktu uzglabāšana, augšposms
Keywords in English Machine learning, machine learning algorithms, forecasting models, SAP Leonardo, SAP Predictive Analytics, oil, crude oil, oil product transportation, oil products obtaining, oil storage, upstream
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 30.05.2019 13:44:22