Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Impulsa radiolokācijas signālu apstrādes metožu analīze un laboratorijas iekārtas izstrāde.
Title in English Analysis of Methods for Processing pulse Radar Signals and Development of a Laboratory Facility.
Department
Scientific advisor Igors Smirnovs
Reviewer Profesors, P. Trifonovs-Bogdanovs
Abstract Bakalaura darbs ar projekta daļu – „Impulsu radiolokācijas signālu apstrādes metožu analīze un laboratorijas stenda izveide”. Autors: Roberts Lapsiņš, zinātniskais vadītājs: Dr. sc. ing., docents Igors Smirnovs. Bakalaura darbā ir izveidots laboratorijas stends, lai varētu izpētīt radiolokācijas signāla apstrādi ar uzkrāšanas metodi. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīti un analizēti radiolokācijas radari un to sistēmas. Ir aprakstīts radaru darbības principi un izpētīti tehniskie un taktiskie parametri, kā arī radiolokācijas pielietojums mūsdienu aviācijā. Atsevišķa nodaļa ir par darba aizsardzību strādājot paaugstinātas bīstamības apstākļos ar elektroiekārtām. Darba praktiskajā daļā ir izstrādāts laboratorijas stends par pamatu ņemot uzkrāšanas metodi, balstoties uz teorētiskās daļas saturu. Darba noslēgumā ir veikti secinājumi un izteikti priekšlikumi, pamatojoties uz izstrādāto darbu. Bakalaura darba apjoms ir 10 nodaļas, no kurām 8 nodaļas ir teorētiskās un 2 nodaļas ir praktiskajai sadaļai. Darbs satur 62 lappuses, 32 attēlus, 34 formulas un 1 tabulu. Kopējais izmantoto literatūras avotu skaits ir 23. Literatūras avoti, kas apkopoti un analizēti darba gaitā, ir grāmatas, interneta resursi, rokasgrāmatas un citi avoti. Pielikums sastāv no 3 lapām. Pielikumā izvietoti 3 rasējumi. Darbs rakstīts latviešu valodā.
Keywords aviācija, radiolokācija, meteoradars, nekoherentā uzkrāšana, koherentā uzkrāšana, sinhronais uzkrājējs.
Keywords in English aviation, radiolocation, meteoradar, incoherent accumulation, coherent accumulation, synchronous accumulator.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 30.05.2019 10:07:57