Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Ergonomisko risku novērtējums un to samazināšana radošo industriju uzņēmumā
Title in English Ergonomic Risk Assessments and their Reduction in the Creative Industry
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inese Vilcāne
Reviewer RTU prof., Dr.oec. Jānis Ķipsna
Abstract Bakalaura darba autore: Līga Jupatova Bakalaura darba vadītāja: Inese Vilcāne lektora p.i., Mg. DA Bakalaura tēma: ‘’Ergonomisko risku novērtējumus un to samazināšana radošajā industrijā’’ Bakalaura darba apjoms: bakalaura darbs sastāv no 95 lapaspusēm, 28 attēliem, 9 tabulām, 2 pielikumiem Galvenie aplūkojamie jautājumi un rezultāti: Galvenais pētījuma mērķis ir izzināt radošās industrijas specifiku un padziļināti pētīt dažādus ergonomiskos aspektus vienā no Latvijas vadošajiem radošās industriju organizācijām. Vadoties pēc Eiropas Savienības tendencēm darba aizsardzībā, bakalaura darbā ergonomiskie darba vides riska faktori tiek novērtēti dažādos tās aspektos gan tradicionālajā izpratnē, kas zināma kā slodzes ergonomika (poza, kustības un fizikā slodze) un tiek novērtēta kognitīvie aspekti ( informācijas procesu koordinēšana, garīgā slodze, cilvēka-datora attiecības un cilvēka vispārējo psiholoģiskais stāvoklis darbā) un organizatoriskā (procesu koordinēšana, darba aktivitāšu koordinēšana, darba un atpūtas režīms). Padziļināti pētot ergonomisko situāciju vienā no Latvijā lielākajām radošās industrijas organizācijām, atsevišķi ir novērtēti visi trīs ergonomikas veidi, veikta situācijas analīze un sniegtas rekomendācijas apskatīto ergonomiskas veidu uzlabošanai. Bakalaura darba izmantoti Ministru kabineta noteikumi, zinātniskās literatūras avoti latviešu un angļu valodā, nozares ekspertu grāmatas un pētījumi. Bakalaura darbā tiek pētīti ergonomiskie aspekti darba aizsardzībā, radošās industrijas nozares būtība, tās aspekti, kā arī darba drošības sistēmas organizēšanas galvenie principi un mērķis. Pētījuma ietvaros tika veika iekšējo organizācijas datu analīze, autores izstrādāta un elektroniski veikta aptauja, kurā grupēti jautājumi pēc ergonomikas veidiem, kā arī veiktas mutiskas darbinieku intervijas. Darba vides risku novērtēšana veikta pēc puskvantitatīvās metodes un veikti mikroklimata indikatīvie mērījumi darba vietās. Pētījuma pirmajā daļā tiek pētīta teorētiskā literatūra par ergonomiskajiem aspektiem darba vidē, radošās industrijas jomas attīstība, tās aspekti un darba aizsardzības sistēmas organizēšana un ergonomisko risko vērtēšana. Pētījuma otrajā daļā tiek aprakstīta pētāmā radošās industrijas organizācija, darba aizsardzības organizēšanas sistēma, pārraudzība un veikta puskvanitatīvā risku novērtēšana. Pētījumā trešajā daļā tiek analizēti dati, kas iegūti no anketas un klātienes intervijām. Pētījuma beigās ir secinājumu un priekšlikumiem ergonomisko veidu uzlabošanai.
Keywords Darba drošība, darba aizsardzība, radošās industrijas, darba vides risku novērtējums, slodzes ergonomika (poza, kustības un fizikā slodze) un tiek novērtēta kognitīvie aspekti ( informācijas procesu koordinēšana, garīgā slodze, cilvēka-datora attiecības un cilvēka vispārējo psiholoģiskais stāvoklis darbā) un organizatoriskā (procesu koordinēšana, darba aktivitāšu koordinēšana, darba un atpūtas režīms).
Keywords in English Work Safety, civil defense, creative industries, ergonomic risk assessments. physical ergonomics (work posture, movement and physical pressure), also there are assessed cognitive aspects (process coordination, mental strength, human-machine relationship and human psychology) and organisational ergonomics (work task process and activities coordination, work and break organization).
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 29.05.2019 18:49:09