Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Šķeldas siltumražošanas objektu darba vides riski un ietekmējošie faktori, to samazināšanas metodes
Title in English The Risks and Influencing Factors in Distict Heating Stations, and the Methods of Reducing these Risks
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Valentīna Urbāne
Reviewer Ilona Ezera, RTU doc.(prakt.)
Abstract Maģistra darba autors: Edgars Mežvēvers Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Dr.chem.,profesore Valentīna Urbāne Maģistra darba tēma: “Šķeldas siltumražošanas objektu darba vides riski un to ietekmējošie faktori, to samazināšanas metodes” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 85 lappusēm. Maģistra darbs satur 6 tabulas, 40 attēlus un pielikumus Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 47 informācijas avoti Galvenie maģistra darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Pētījuma mērķis bija noskaidrot faktisko situāciju šķeldu siltumcentrālēs, attiecībā uz kaitīgo faktoru klātbūtni. Šķeldas dedzināšanas avoti tiek nodoti ekspluatācijā un tikai ekspluatācijas laikā parādās tādi kaitīgie darba vides faktori, kurus sākotnēji neparedzēja. Teorētiskajā daļā apskata darba vides risku novērtēšanu, izmantojamās metodes. Tiek apskatīti kaitīgos faktori - starojums, magnētiskie lauki, putekļi un to ietekme uz cilvēka organismu. Norādīti Eiropas Savienības dokumenti, kuri reglamentē darba aizsardzības vadlīnijas. Analītiskajā daļā tiek pētīta situācija ar šķeldas ražošanu un tās patēriņa izmaiņas tendencēm. Apskatīta siltumražošanas uzņēmuma tehniskā un finansiālā situācija ražošanā. Aplūkotas siltumražošanas tehnoloģijas Latvijā izmantojot šķeldu. Apskatīta situācija pelnu apstrādē un izmantošanā Latvijā un kaimiņvalstīs. Praktiskajā daļā uz veikto pētījumu un mērījumu analīzi, atklāj reālo situāciju siltumcentrālēs. Sniegti priekšlikumi darba vides uzlabošanai un darba aizsardzībā pret kaitīgajiem faktoriem, strādājot ar šķeldas dedzināšanas iekārtām. Priekšlikumi ir praktiski un realizējama sadarbībā ar uzņēmumu Maģistra darbā tika izmantota darba aizsardzības literatūra, Darba likums, darba aizsardzības normatīvie akti, izmantota literatūra par katlu māju tehnoloģiskajiem procesiem, to ietekmi uz vidi. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Putekļi, pelni, šķelda, magnētiskā lauka intensitāte, radiācijas fons
Keywords in English Dust, asches, woodchips, magnetic area, radiation
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 29.05.2019 18:45:04