Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Electrical Systems of Railwey
Title in original language Alternatīvo enerģijas avotu izmantošanas efektivitātes analīze VAS "Latvijas dzelzceļš"
Title in English Analysis of the effectiveness of the use of alternative energy sources in the JSC “Latvian railways”
Department
Scientific advisor Aleksejs Vasiļjevs
Reviewer Leonīds Jakubsevičus , M.sc.ing.,VAS "Latvijas dzelzceļš" TDR-2 MPDC inženieris
Abstract Bakalaura darbā “Alternatīvo enerģijas avotu izmantošanas efektivitātes analīze VAS “Latvijas dzelzceļš” ir aprakstīti tradicionālie enerģētikas veidi, kas tiek lietoti dzelzceļa uzņēmumā, ir apskatīti alternatīvās enerģētikas veidi; noteikti iemesli pārejai uz alternatīvajiem enerģijas avotiem; ir aplūkota atjaunojamās enerģijas izmantošanas pieredze uz pasaules dzelzceļiem; ir noteiktas iespējamās alternatīvās enerģijas izmantošanas jomas LDZ. Darba projekta daļā autors veica hibrīda tipa bateriju elektrostacijas efektivitātes aprēķinu, ar saules moduļu un vēja enerģētiskās ietaises pielietošanu LDZ mazas jaudas tipveida iekārtas elektroapgādei. Darba procesā tika noteikts saules un vēja enerģijas potenciāls elektroapgādes ģeogrāfiskajās robežās, dots elektroapgādes slodzes raksturojums, noteikta iekārtas nominālā jauda, izveidota elektroapgādes struktūrshēma, atlasītas nepieciešamās iekārtas, izvērtēti elektrostacijas ekonomiskie raksturlielumi. Darba kopapjoms ir 62 lappuses, tajā ir iekļauti 24 attēli, 2 tabulas, 7 pielikumi, izmantotas 16 formulas. Projekta darba izstrādei izmantoti 31 literatūras un citi informācijas avoti.
Keywords enerģija
Keywords in English energy
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 29.05.2019 08:23:26