Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Piespiedu dalītā īpašuma problemātikas un iespējamo risinājumu izvērtējums daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā
Title in English Compulsory divided property issues and assessment of possible solutions in apartment property management
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Iveta Puķīte
Reviewer Kaspars Plotka
Abstract Bakalaura darbs ar tēmu “Piespiedu dalītā īpašuma problemātikas un iespējamo risinājumu izvērtējums daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā” ir izstrādāts profesionālā Bakalaura grāda iegūšanai. Darba mērķis ir izstrādāt iespējamos risinājumus piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanai daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un tā saturu veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Analītiskajā daļā ir skaidrota mājokļa nozīme sabiedrībā, kā arī pētīts dzīvojamais fonds kopsakarā ar sociālekonomiskajām tendencēm valstī. Analītiskās daļas noslēgumā tiek vērsta uzmanība dalītā īpašuma raksturojumam, tādējādi jau ievadot nākamo darba daļu, kurā plašāk tiek apskatīts piespiedu dalītais īpašums un tā notikumu attīstība. Projekta aprēķinu daļā ir aplūkoti dalītā īpašuma nozīmīgākie normatīvie akti, kā arī secīgi tiek analizēta notikumu gaita, kura lielā mērā atklāj ar dalīto īpašumu saistīto problemātiku. Problemātika lielā mērā saistāma ar esošā regulējuma nepilnībām, tāpēc plaši tiek pētīts esošā piespiedu dalītā īpašuma likumprojektā ietverto principu izvērtējums. Projekta aprēķina daļas noslēgumā tiek iezīmētas ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu izrietošā problemātika piespiedu dalītā īpašuma gadījumā. Tehnoloģiskajā daļā tiek aprakstīta likuma pieņemšanas kārtība, kā arī secīgi aprakstīta šobrīd aktuālā likumprojekta procesuālā kārtība tas spēkā stāšanās gadījumā. Noslēdzošā no četrām darba pamatdaļām ir darba un dabas aizsardzība. Tās pirmajā nodaļā tiek pētīti nozīmīgākie ar darba aizsardzību attiecināmie jautājumi teritoriju uzkopšanas un apsaimniekošanas jomā, savukārt nākamā nodaļa ir veltīta atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem vides aizsardzības kontekstā. Balstoties uz autora darba gaitā gūtajām atziņām un izpratni par darbā pētīto, darba noslēgumā ir formulēti galvenie secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 18 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā kopumā ietverti 87 resursi. No tiem: 81 avoti latviešu valodā un 6 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi.
Keywords Piespiedu dalītais īpašums Nekustamais īpašums
Keywords in English Compulsory divided property real estate
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 28.05.2019 15:15:20