Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Darba aizsardzības problēmas un to risinājumi montāžnieka profesijā, strādājot būvobjektā
Title in English Work Safety Problems and Solutions within the Installer Profession Working on the Construction
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Guna Bazone
Reviewer Evita Biezmane, Mg.darba aizsardzība
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Sergejs Koļesņičenko Bakalaura darba vadītājs: Guna Bazone, Mg.oec., mg. DA Bakalaura darba tēma: „Darba aizsardzības problēmas un to risinājumi montētāju profesijā, strādājot būvobjektā” Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 63 lapām. Bakalaura darbā ir 54 attēli, 5 tabulas un 1 formula. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir analizēt un izvērtēt būvobjekta situāciju un sagatavot priekšlikumus darba apstākļu uzlabošanai. Uzzināt, kur ir lielāka iespēja dabūt traumas būvlaukumā. Teorētiskajā daļā apskatīts darbības process, sastopamie riski, kādi ir darba devēja pienākumi un risku novērtēšanas metodes. Analītiskajā daļā tiek apkopota un analizēta montētāju aptauja, lai saprastu, kādi riski, pēc darbinieku domām ir lielākie. Ka arī tiek taisīta, darba vides risku faktoru tabula izmantojot Somijas 5 baļļu metodi. Pēc tiem visiem faktoriem bija konstatēti riksi, ar kuriem montētāji varētu satikties darbā. Praktiskajā daļā ir izstrādāti ieteikumi, pēc kuriem bija konstatēts, kā var samazināt lielākus riskus, kuri ir būvobjektā. Bakalaura darbā izmantotie informācijas avoti: Darba izstrādes gaitā tika izmatoti darbinieku aptaujas anketas, Latvijas Republikas normatīvie akti, informatīvie materiāli darba aizsardzībā un interneta resursi. Kopumā tika izmantots 21 informatīvie avoti, kas uzskaitīts izmantotās literatūras un avotu sarakstā. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Koļesņičenko., S. „ Darba aizsardzības problēmas un to risinājumi montētāju profesijā, strādājot būvobjektā”: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs , RTU Zinātniskais asistents, Mg. oec., DA., Bazone G.- Rīga: RTU,2019.- 65 lpp.
Keywords Bakalaura darba autors Sergejs Koļesņičenko Bakalaura darba tēma Darba aizsardzības problēmas un to risinājumi montētāju profesijā, strādājot būvobjektā Alfa riski
Keywords in English Bachelor thesis author Sergejs Koļesņičenko Bachelor thesis topic Work Safety Problems and Solutions within the Installer Profession Working on the Construction
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 28.05.2019 14:03:18