Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanas pasākumi būvniecībā
Title in English Environmental Pollution Mitigation Measures in Construction
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Valentīna Urbāne
Reviewer Vladimirs Cudečkis, SIA Vides centrs valdes loceklis
Abstract Maģistra darba autors: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Darba un civilās aizsardzības institūta students Mārtiņš Zavickis. Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Profesore, Dr. Chem. Valentīna Urbāne. Maģistra darba tēma: Apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanas pasākumi būvniecībā. Maģistra darba mērķis: Izpētīt un sniegt priekšlikumus būvniecības procesu radītā vides piesārņojuma samazināšanai un darba vides sakārtošanai. 1. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek pētīta literatūra par būvniecības radītā piesārņojuma veidiem un risinājumiem tā samazināšanai. 2. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek pētīta situācija būvobjektā, lai konstatētu būvniecības procesu radīto ietekmi uz vidi, cilvēku iesaisti tajos. Papildus analizēta nešķirotu būvniecības atkritumu plūsma un atkritumu šķirošanas prakse Latvijā, lai saprastu nozarē pastāvošās tendences. 3. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek pētītas iespējas būvniecības atkritumu efektīvākai apsaimniekošanai un nozarē darbojošos komersantu pieredze, lai samazinātu piesārņojuma cēloņus; analizēti aptaujas ietvaros iegūtie dati par cilvēku izpratni būvniecības radītā piesārņojuma un atkritumu jomā; analizēti būvgružu drupināšanas ekonomiskie ieguvumi; pētīta situācija par putupolistirola pārstrādi un praksi Latvijā. Pētījuma periods: 2018. - 2019. gads. Par pētījuma avotiem izmantoti darba autora novērojumi darba vietā, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” publiski pieejamie dati, informācija no zinātniskajām publikācijām un interneta resursiem, aptaujas anketas, darba autoram pieejamā darba informācija un pieredze, nozares pārstāvju interviju dati. Maģistra darba apjoms ir 100 lpp (bez pielikumiem). Iekļauti 38 attēli 3 tabulas, pievienoti 3 pielikumi. Izmantoti 119 informācijas avoti, no kuriem 79 ir svešvalodā. Maģistra darbā iegūtos secinājumus un izstrādātos priekšlikumus ieteicams ņemt vērā institūcijām, kas plāno politiku atkritumu apsaimniekošanas un būvniecības nozarēs, kā arī institūcijām, kas uzrauga procesu atbilstību normatīvajiem aktiem, lai nozares attīstītos efektīvi un samazinātos būvniecības procesu negatīvā ietekme uz vidi. Darba ietvaros apstrādātā informācija var noderēt tālākai konkrētai pētijuma un analīzes veikšanai, vai nepieciešamo vadlīniju izstrādē.
Keywords vides piesārņojums, būvniecības atkritumi, būvniecības atkritumu pārstrāde, būvgružu pārstrāde, piesārņojuma samazināšana, inertie būvgruži, būvniecības atkritumu apsaimniekošana, būvniecības atkritumu šķirošana, būvniecības atkritumu atkārtota izmantošana
Keywords in English environmental pollution, construction waste, construction waste recycling, pollution mitigation, construction waste seperation, construction waste disposal, construction waste reuse, construction debris
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 28.05.2019 12:51:29