Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Aktīvo dūņu reakcija uz amonija slāpekļa koncentrācijas izmaiņām"
Title in English "Effect of ammonia nitrogen concentration changes on activated sludge process"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Kristīna Tihomirova
Reviewer Romāns Neilands
Abstract Ksenijas Golovko maģistra darbs ir veltīts amonija slāpekļa koncentrācijas svārstību ietekmes izpētei uz aktīvo dūņu procesu. Darbs ietver plašu pētījumu par nejonizēta amonija un straujas amonija koncentrācijas izmaiņas ieplūdē ietekmi uz notekūdens attīrīšanas efektivitāti, izmantojot aktīvo dūņu procesu SBR tipa reaktoros. Darba ietvaros tika apskatīta un analizēta zinātniskā literatūra par sekojošiem tematiem: aktīvo dūņu procesa reakcija uz nejonizēta amonija koncentrāciju, straujas organiskas slodzes un slāpekļa slodzes izmaiņu ietekme uz notekūdens attīrīšanas procesu, amonija izdalīšanas tehnoloģiju apskats, dūņu fizikālie parametri un procesi, dūņu tilpuma un blīvuma indeksu izmantošana, dūņu mikrofaunas struktūra un apraksts. Maģistra darba eksperimentāla sadaļa tika veltīta amonija slāpekļa formu izpētei. Eksperimentu mērķis bija noteikt indikatorus, kuri norāda uz dūņu inhibīciju pēc straujas amonija slāpekļa koncentrācijas paaugstināšanas, kā arī izvērtēt zemas un augstas nejonizēta amonija koncentrācijas ietekmes sekas. Tika noteikti inhibējošu procesu indikatori un izstrādāti priekšlikumi, lai varētu savlaicīgi pamanīt toksiskos notekūdeņus un atgūt notekūdens attīrīšanas efektivitāti. Maģistra darbs sastāv no 86 lappusēm, no tām ir 8 lappuses ar 5 pielikumiem. Darbs satur 19 tabulas, 37 attēlus, 62 literatūras avotus.
Keywords nejonizēts amonijs, aktīvo dūņu procesa inhibīcija, dūņu mikrofauna, cikliskas darbības reaktors (SBR)
Keywords in English free ammonia, activated sludge process inhibition, sludge microfauna, sequencing batch reactor (SBR)
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 28.05.2019 11:01:41