Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language 5G bāzes stacijas radiopārklājuma parametru novērtējums 900 MHz joslā
Title in English 5G Base Station Radio Coverage Parameter Evaluation in 900 MHz Band
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Ģirts Ivanovs
Reviewer R.Parts
Abstract Šī maģistra darba ietvaros tiks veikta jaunākās piektās paaudzes jeb 5G mobilo sakaru tehnoloģijas izpēte un pētīta 5G bāzes stacijas radiopārklājuma parametru ietekme uz pakalpojumu kvalitāti, un veikts radiopārklājumu parametru novērtējums 900 MHz joslā. Bet, lai labāk saprastu mobilo sakaru un arī telekomunikāciju sfēras nākotnes virzību, darba ietvaros tika izvirzīti virkne darba uzdevumu. Darba uzdevumu un mērķu sīkāks izklāsts ir lasāms diplomdarba ievadā. Vispirms darbā tika veikts īss ieskats telekomunikāciju sfēras tendencēs un arī nākamās paaudzes mobilajos tīklos, kas ļauj izprast 5G tehnoloģijas galveno būtību. Kad ir apzinātas tendences telekomunikāciju sfērā, tad tika apskatīta 5G tehnoloģija – tās galvenie mērķi, pielietojuma sfēras un arī noteiktās prasības pret tehnoloģijas kandidātiem. Tādejādi ir iespējams apzināt 5G tehnoloģijas lielākās grūtības un problēmas. Problēmu apzināšana ļauj saprast, kā tiek izstrādāta tehnoloģija un kā tas varētu ietekmēt turpmāko tīkla plānošanu. Un visbeidzot pirmās nodaļas beigās tika aprakstīti un izvirzīti iespējamie problēmu praktiskie risinājumi, kurus iespējams arī pielietos realitātē, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Darba otrā un trešā nodaļa veltīta radio pārklājuma plānošanai 5G tīklos, tā kā tuvāko gadu laikā sagaidāmi pirmie publiski pieejamie 5G tīkli. Otrajā nodaļā tika apskatīta radio pārklājuma plānošana un katra no plānošanas stadijām. Papildus tam tika apskatīti svarīgākie tīkla un plānošanas parametri un to ietekme uz pakalpojuma kvalitāti. Un nodaļas nobeigumā salīdzināja 5G tīklu plānošanu ar iepriekšējām mobilo sakaru paaudzēm. Bet darba trešā nodaļa veltīta ATDI jaunākā radio pārklājuma plānošanas rīkam ICS Telecom EV. Tika apskatītas galvenās funkcijas un izpētītas programmatūras trūkumi un priekšrocības. Darba pēdējā, ceturtā nodaļa ir maģistra darba eksperimentālā daļa, kurā tika veikts 5G bāzes stacijas radiopārklājuma novērtējums 900 MHz joslā. Vispirms tika izveidota simulācijas shēma ICS Telecom EV programmatūrā, tad aprakstīta un pamatota shēmas un tās parametru izvēle. Kad ir aprakstīta simulācijas shēma, tad tika aprakstīts simulācijas process un tajā pašā laikā izanalizēti iegūtie rezultāti. Un visbeidzot nodaļas beigās tika veikts neliels salīdzinājums starp divām 5G tehnoloģijas frekvenču joslām, kas sniedz priekšstatu par augsto frekvenču viļņu izplatīšanos salīdzinājumā ar tradicionālo frekvenču spektru, ko pielieto mūsdienās. Maģistra darbs satur 88 lappuses, 56 attēlus, 2 tabulas un 55 literatūras avotus.
Keywords 5G, ITU IMT-Advanced, ICS Telecom EV, Radio pārklājums, Nākamās paaudzes tīkli, Jaunais radio, 900 MHz, 28 GHz
Keywords in English 5G, ITU IMT-Advanced, ICS Telecom EV, Radio coverage, Next generation networks, New radio, 900 MHz, 28 GHz
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 28.05.2019 09:38:16